RetinaAvond

Beste publiek! Jullie waren vrijdag met meer dan 100! En jullie hadden allemaal gelijk! We zagen schitterende foto’s, van uit tuinen in Kuurne, naar het zuiden van Europa en dan weer naar het noorden voor de zeearenden en het noorderlicht. Volgend jaar gaan we samen met Retina verder op deze weg. We gaan voor de sfeer, zowel in het beeld, als in de zaal, en achteraf voor het babbeltje aan de toog!

het patrijzenbos in lendelede is nog relatief onbekend gebied voor al wie met verrekijker, plantenloupe of insectenpotje rondloopt. vandaar dat we met natuurpunt de vlasbek af en toe in het gebied gericht op zoek gaan naar al wat leeft. vrijdag kregen we van het Agentschap Natuur en Bos de toestemming om in het gebied nachtvlinders en zoogdieren te vangen, vzw BIK gaf ons toegang tot de Hoeve Verkaemer, gelegen aan de rand van het gebied. Een 15 tal mensen kwamen een kijkje nemen, een succes voor een activiteit die om 22 uur begint! De Zoogdierenwerkgroep begeleidde de deelnemers op zoek naar vleermuizen. Eerder op de avond waren al life-traps opgesteld. Met wat geluk zouden hier muizen in gevonden worden. Jammer genoeg bleek dat geluk niet op de afspraak. De nachtvlinders deden het wel goed. Maar liefst 44 soorten werden aangetroffen! de witte hermelijnvlinder (zie foto, voor alle duidelijkheid: niet in het patrijzenbos genomen) was een van de mooiste! een volledig soortenlijstje vind je hier. We zijn vast van plan om deze activiteit in de toekomst te herhalen!

Het was druk op de Vlaskouter! Een kleine 25 man/vrouw verzamelde zich daar om naar de Bourgoyen Ossemeersen in Gent te trekken. Aan de Bourgoyen aangekomen, voegden nog 4 personen zich bij de groep, onder wie twee verloren zonen. Zou het dan toch vlasbek for life zijn?
Dat de Bourgoyen een Natuurreservaat met hoofdletter “N” zijn, werd al snel duidelijk, en moet uit bovenstaande foto blijken. Wegens de lente was dik in het land, werd het genieten geblazen van de parende padden, bloeiende dotterbloemen, smienten, krakeenden, pijlstaarten en wintertalingen die zich prachtig lieten belichten. klap op de vuurpijl waren de lepelaars, knal in zomerkleed, en de ijslandse grutto’s, die door eagle-eye djoni van tussen de gewone grutto’s werden gefilterd.

Voorwaar een fijn dagje in de natuur, met fijne natuurvrienden!


foto: Dirk Verhaeghe

tradities zijn er om in ere gehouden te worden! al jaren bemant NP De Vlasbek de trektelpost in Bavikhove, en ook dit jaar was het niet anders. ondanks de aanhoudende regen waren free, pat en tom al om half acht op post, voor langere of kortere periodes bijgestaan door andere trektellers, en/of catering-vrijwilligers. ondanks de regen was er doorlopend trek van graspiepers en koperwieken. ook kramsvogels, zanglijsters, rietgorzen, groenlingen en kneus vlogen richting overwinteringsgebied. een troepje van 33 pijlstaarten vloog pal over de telpost…

de resultaten van de volledige telling staan hier: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=115&site=0&land=2&taal=1&datum=20111009

het weer zat niet echt mee op de nachtvlindervangst, maar de sfeer was er wel! en er werden nachtvlinders gevangen, en voor de eerste keer slaagden we er in om ook de micro-nachtvlinders op naam te brengen. voor de waarnemingen, zie http://vwgzwv.waarnemingen.be/gebied/view/31845?g=0&from=2011-06-10&to=2011-07-10&sp=0&z=0&u=0&g=8&z=1&from=2011-06-10&to=2011-07-10&u=0

Berichten uit Uitkerke…

maart 27, 2011

de zon scheen fantastisch toen we aan de vlaskouter verzamelden voor ons tochtje naar uitkerke. we waren met 10, en we hadden er zin in. onze gids djoni wou veel zien, en hij hoopte dat iedereen alles goed zou zien! in uitkerke zette hij daarom zijn superfantastische spiksplinternieuwe kowa op lukjahoogte en kon de wandeling beginnen. we waren nog geen 17 meter ver, en we waren al gestopt voor brandganzen en een skitterende graspieper toen djoni een rode wouw ontdekte. het zou de enige vogel worden die niet iedereen goed te zien kreeg. wat volgde was een ware parade van gruttos, tureluurs, een zwarte ruiter, fantastisch dichte kemphanen, en dat allemaal onder een prachtig zonlicht. een groepje van een 55tal goudplevieren stal de show door een luchtchoreagrafie uit te voeren die af was. de andere beesten vlogen af en toe op omdat een torenvalk, sperwer of bruine kiekendief hen daartoe dwong. en toen we nog een rouwkwikstaart vonden, die ook door iedereen weer heel goed en mooi werd gezien (na wat stress bij de gids) werd het tijd om naar kuurne terug te keren. dit was een van die excursies waarvan nog lang zal nagenoten worden…hopelijk komen hier straks wat fotoots van roger om dat wat te verduidelijken!

op algemeen verzoek, het lijstje: dodaars/blauwe reiger/knobbelzwaan/grauwe gans/brandgans/bergeend/wilde eend/krakeend/pijlstaart/slobeend/smient/wintertaling/kuifeend/rode wouw/bruine kiekendief/ sperwer/torenvalk/ fazant/ waterhoen/ meerkoet/scholekster/kluut/goudplevier/kieviet/bonte strandloper/tureluur/zwarte ruiter/ grutto/wulp/kemphaan/watersnip/kokmeeuw/zilvermeeuw/veldleeuwerik/graspieper/witte kwikstaart/rouwkwikstaart/zwarte kraai/ekster

het zijn helden, de mensen die bij zonsopgang klaar staan om de overtrekkende vogels te tellen! vandaag was er simultaantrektelling, en free en pat stonden op onze vlasbektrektelpost klaar deze morgen! tegen aperitieftijd was het aantal trektellers verdubbeld, en stonden we met vier personen te genieten van de trek. ruim 1400 vogels, verdeeld over 22 soorten werden genoteerd. voornamelijk graspiepers (1220 ex.) werden gezien, maar ook aalscholver, een buizerd, een vroege keep en de eerste koperwieken werden genoteerd. de volledige telresultaten kan je hier vinden: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=115&land=2&site=0&datum=20101002&taal=1

wil je het ook eens meemaken? dat kan! op zondag 17 oktober staan we er weer! free zal zijn trektelervaring delen met al wie zin heeft om het fenomeen vogeltrek eens life te aanschouwen. we beginnen er aan tegen zonsopgang, en we stoppen als we er bij neervallen. je zal zien, trektellen is zeker niet monotoon, hoogstens monochroom…

de prachtlong

mei 24, 2010

de dag van het park komt er aan, dirk maakte er hieronder al melding van. ik zou zeggen: ga der naartoe! de groene long staat er prachtig bij. de grote groepen waterviolier zijn op zich al een bezoek waard, maar de plantengroei is overal fantastisch…

… en ook de insecten laten zich niet onbetuigd. probeer in de holle weg eens op de kleine vlindertjes te letten, veel kans dat het een kleine vuurvlinder is. zoals deze, gefotografeerd in de holle weg!

een specialleke

juni 28, 2009

gaffelwaterjuffer_groenelong_juni2009_2 copy

toen ik zaterdag een toerke ging doen in groene long om de wandeling van zondag voor te bereiden zag ik bovenstaand gaffelwaterjuffertje (klik op foto voor grotere versie). deze soort komt van nature veel zuidelijk voor, maar is nu toch een beetje aan het opschuiven naar het noorden toe. op dit moment is het in onze regio heel zeldzaam, maar in de groene long blijkt zich toch een stabiele populatietje te hebben gevestigd. wat fantastisch is natuurlijk…

Gisteren was er vergadering van de gemeentelijke natuurcommissie in de groene long. onder leiding van danny maakten we een wandeling doorheen het gebied om de knelpunten en de toekomstvisie nog eens te bespreken.
De Groene Long ligt er op dit moment heel mooi bij en de resultaten van het werk van de beheerder mogen zeker gezien zijn!
trouwens, we kregen er eventjes het bezoek van een boomvalk. ook zagen we vele distelvlinders, die een slaapplaats zochten, en we konden een bruin blauwtje observeren!