Graag nodigt Natuurpunt De Vlasbek  jullie uit om volgende activiteit bij te wonen:

 

Op zondag 29 juni 2014

 

Opendeurdag in het natuurgebied de Oude Leie te Kuurne.

 

We verzamelen met eigen fiets om 14.00 uur aan Parking Vlaskouter en rijden samen naar het Oude Leiereservaat.

 

Programma :

  • om 14 uur vertrek vanuit Kuurne met de fiets (Vlaskouter) naar de Oude Leie.
  • om 14 uur 30 verwelkoming + onthulling van de beide infoborden.
  • om 15 uur : korte geleide wandeling naar zeggeveld, vlinderweide en wandeling door het Sneppebos met uitleg over het uitgevoerde beheer (bosbeheer, vlinderbeheer…)
  • om 16 uur: groepsmoment en hoofdactiviteit : uitleg over de aanwezige vissen.
Foto Deedee

Foto Deedee

Natuurgebied De Oude Leie te Kuurne wordt beheerd door:

LogoNP DE VLASBEK

Belangrijke mededeling

juni 22, 2014

DE ACTIVITEIT VAN ZATERDAG 5 JULI 2014: MOTTEN VANGEN IN HET PATRIJZENBOS ZAL NIET DOORGAAN!

BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP!

HET VLASBEKBESTUUR

Het was lang geleden dat we met de Vlasbek nog naar Ploegsteert geweest waren. Met een 15- tal natuurliefhebbers trokken we er zondag laatst naartoe. Om 10.00 uur stond onze sympathieke gids Paulette ons daar al op te wachten. Dit gebied is een ware oase geworden voor de vogelliefhebbers onder ons. Rond de waterputten die echt prachtige natuurgebieden geworden zijn, waren een aantal vogelkijkhutten gebouwd, waar we rustig de aanwezige vogels konden bekijken en determineren.

Onderstaande foto’s spreken voor zich.

Ploegsteert Foto's deedee

Ploegsteert
Foto’s deedee

 

Kijk hut Ploegsteert Foto's deedee

Kijkhut Ploegsteert
Foto’s deedee

In de namiddag was onze voorzitter Jan aan de beurt. Hij trakteerde ons op een mooie landschapswandeling rond het Forêt de Nieppe (bepaalde plekken in het bos waren immers niet begaanbaar – te nat en modderig – zelf verboden gebied). We werden op deze wandeling verwelkomd door het gezang van o.a. de Geelgors, de Veldleeuwerik en opgeschrikt door de prachtige verschijning van een Wespendief.

Enkele foto van deze tocht:

Geleide wandeling te Nieppe Foto's deedee

Geleide wandeling te Nieppe
Foto’s deedee

Ook de bloemen waren op deze dag van de partij:

Foto's deedee

Foto’s deedee

En ook vele vlinders fladderden rond in de rijk met wilde planten gevulde bermen : noteer ook maar de Kleine IJsvogelvlinder, maar die zat te ver af of ging te heftig te keer om hem met mijn lens vast te kunnen leggen. De twee hieronder zaten wat stiller!

Foto's deedee

Foto’s deedee

Waarnemingen genoteerd door Johan Staelens (met dank).

Ploegsteert :
Boomvalk, Bruine Kiekendief (mannetje + vrouwtje), Blauwborst, Geoorde Fuut, Dodaars, Kuifeend, Tafeleend, Blauwe Reiger, Fuut, Vlaamse Gaai, Ijsvogel, Slobeend, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Roodborst, Rietgors, Grasmus, Meerkoet, Waterhoen, Knobbelzwaan, Aalscholver…
Streekwandeling in Nieppe :
 
Wespendief, Spotvogel, Vink, Groenling, Geelgors, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik
+ dagvlinders Kleine Ijsvogelvlinder, Koevinkje, Bruin Zandoogje, Distelvlinder, Kleine Vos, Atalanta…

Met hartelijke dank aan onze gidsen Paulette  en Jan die van deze dag een onvergetelijke excursie hebben gemaakt.

En natuurlijk ook bedankt aan al onze enthousiaste medewandelaars.

Ook dank aan Johan die Paulette heeft gecontacteerd en voor zijn deskundige uitleg tijdens de twee wandelingen.

Beste natuurliefhebbers
Hierbij wil ik jullie herinneren aan volgende activiteiten in de maand juni.
Activiteit zondag 15 juni 2014
We verzamelen om 09.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne en proberen stipt op dat uur te vertrekken.
We worden in de voormiddag verwacht te  Ploegsteert  om een geleide excursie met plaatselijke gids mee te maken.
We eten ons eigen meegebracht lunchpakket op in  café “La Pomme d’Or”, Rue de Ploegsteert 118 7782 te Comines-Warneton.
De mensen die ‘s middags willen aansluiten dienen ten laatste tegen 13.30 uur in La Pomme d’Or te zijn.
In de namiddag gaan we met Jan wandelen in het Forêt de Nieppe (Noord-Frankrijk).
Gelieve uw deelname te willen bevestigen via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be
Er is kosten delend vervoer.
Forêt de Nieppe
Activiteit zondag 29 juni 2014
Opendeurdag in het natuurgebied de Oude Leie te Kuurne.
We verzamelen met eigen fiets om 14.00 uur aan Parking Vlaskouter en rijden samen naar het Oude Leiereservaat.
 
PROGRAMMA
  • om 14.30 uur:  verwelkoming en onthulling van de 2 nieuwe infoborden.
  • om 15.00 uur:  korte wandeling naar het zeggeveld, de vlinderweide en een wandeling door het Sneppebos met uitleg over het aangepaste uitgevoerde beheer (bosbeheer – vlinderbeheer)
  • 16.00 uur: groepsmoment en hoofdactiviteit: uitleg over de aanwezige vissen
Het Oude Leiereservaat - Foto Deedee

Het Oude Leiereservaat – Foto Deedee

 .
Nadere info bij Johan Staelens – telefoon 056 71 62 39

Reeds voor de achtste keer verwelkomde Natuurpunt De Vlasbek de mensen van de Branding en hun begeleiders in de mooi bloeiende Groene Long voor een namiddagje natuurbeleving.

De weergoden waren ons deze keer weeral welgezind – de zon begon zowaar fel te schijnen, zodat de activiteit kon doorgaan in open lucht, al zittend uit de wind en in de zon, niet ver van het Slot: zalig gewoon!

Onze gasten werden eerst getrakteerd op het herkennen van vogels en hun geluiden. Vervolgens lieten we hen ruiken, voelen en proeven van enkele in de Groene Long voorkomende kruiden. Menig kruid werd herkend om te gebruiken op de barbecue. Ook de voeldozen en voelzakken ontbraken niet en er was ambiance bij het raden naar de naam van de weggemoffelde vrucht of plant. Later op de namiddag werden nog amfibieën en insecten getoond.

Deze heerlijke namiddag werd afgesloten met een drankje voor iedereen.

Hartelijk dank aan de vrijwilligers van de Vlasbek en ook aan de mensen van de Branding voor hun komst en geschenk.