Iedereen is uitgenodigd op onze fietstocht die doorgaat komende zondag 6 juni 2010.

Opgelet: de fietstocht start om 13.30 uur aan de Kerk van Sente.

Het is de bedoeling een rustige fietstocht te maken te Sente en Lendelede (ongeveer 15 km), waarbij we hier en daar eens zullen halthouden om de mooie uitzichten te bewonderen en een klein woordje uitleg te verschaffen. We bezoeken ook een natuurgebied op grondgebied Lendelede.

Om organisatorische redenen zouden we wel graag tegen nu woensdag van jullie vernemen of jullie zullen meefietsen. Met dank!

Tot zondag!

Info bij Dirk Desmet : 056/70 14 07 of mailen naar deedee.desmet@skynet.be

de prachtlong

mei 24, 2010

de dag van het park komt er aan, dirk maakte er hieronder al melding van. ik zou zeggen: ga der naartoe! de groene long staat er prachtig bij. de grote groepen waterviolier zijn op zich al een bezoek waard, maar de plantengroei is overal fantastisch…

… en ook de insecten laten zich niet onbetuigd. probeer in de holle weg eens op de kleine vlindertjes te letten, veel kans dat het een kleine vuurvlinder is. zoals deze, gefotografeerd in de holle weg!

Foto Natuur.koepel vzw

    Alle info op http://www.1000soorten.eu/

Op zondag 30 mei 2010 verzamelen we op 09.30 uur aan het NEC Het Slot in de Groene Long te Kuurne voor een Geleide wandeling in de Groene Long met als thema “Lente”.

Deze wandeling duurt deze keer maar tot 11.00 uur omdat er dan een receptie wordt aangeboden voor alle wandelaars door het Gemeentebestuur naar aanleiding van de Dag van het Park. 

De toegang is gratis.

Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, planten-vogel- en eventueel insectengids.

Info bij Johan Staelens: 056/ 71 62 39

Organisatie : NP DE VLASBEK VZW i.s.m. Karmina en het Gemeentebestuur Kuurne.

 Ook die dag in de Groene Long:

Vanaf 09.30 uur : Dag van het park met als thema “Groen in je buurt”.

Om 09.30 uur gidsbeurten door de Gemeentelijke natuurbeheerder en gidsen van NP De Vlasbek vzw (zie hierboven).

Doorlopend vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 

  • Zoektocht “Groen in je buurt” – keuze tussen fietszoektocht of wandelzoektocht (duur ongeveer 1 uur)
  • Tentoonstelling : “Groene zones te Kuurne”
  • Parkbar
  • Om 18.00 uur prijsuitreiking deelnemers zoektochten

Toegang is gratis. 

Info: Milieudienst Kuurne : tel. : 056/73 71 46 of milieudienst@kuurne.be

Een organisatie van het Gemeentebestuur Kuurne, Bik en NP De Vlasbek vzw

Met een tiental Vlasbekkers trokken we op een te kille zaterdagnamiddag voor de tijd van het jaar, richting Kleiputten te Ploegsteert.

Het weer zag er op het eerste zicht niet al te veel belovend uit, maar toch bleef het gelukkig de ganse namiddag droog en piepte de zon wel eens door de wolken. Jammer genoeg was er wel niet veel vogelzang en fladderden er geen vlinders rond… maar ja, het weer moet je altijd nemen zoals het komt zei mijn moeder Agnes zaliger altijd… 

Na een korte inleiding met een “Hommage” aan José Tahon trokken we richting observatiehut.

José Tahon is de bezieler van het grootschalige natuurproject, dat reeds een dertigtal jaar aan de gang is. Hij wilde ten alle prijs verhinderen dat de Kleiputten zouden volgestort worden met afval, maar wel dienden ingericht en beheerd te worden als ecologisch waardevolle natuurgebieden.

Nu hebben alle vijvers een gezamenlijke oppervlakte van 120 ha.   

Onze waarnemingen mogen er gerust wezen. Hierna een korte greep uit onze lange waarnemingslijst.

Een tiental (of meer) baltsende Geoorde Futen voor ons neus in prachtkleed. Een Bruine Kiekendief (mannetje met nestmateriaal) toonde zich heel mooi.  Verder zagen we de Ijsvogel en hoorden we het gekir van de Zomertortel en Kleine Karekiet.  Op het water dobberden Tafeleend, Slobeend, Kuifeend, Dodaars. Een Sperwer scheerde boven onze hoofden. Later zagen we nog Zwarte Roodstaart, Groene en Grote Bonte Specht. De volledige lijst (opgesteld door Ward en Jonathan V.) zijn trouwens te bekomen op aanvraag.

De Kleiputten van Ploegsteert liggen nauwelijks een halfuurtje rijden van hier verwijderd en je ziet er altijd heel veel vogels. De ingang is gratis, maar je moet wel op de aangeduide wandelpaden blijven. 

Tekst en foto Johan Staelens

Nu zaterdag is er een uitstap gepland naar de Kleiputten te Ploegsteert.

We gaan er wandelen en vogels kijken onder leiding van onze gids.

We komen samen om 13.00 uur aan Parking Vlaskouter.  

Mee te brengen: aangepaste kledij, vogelgids, verrekijker en eventueel telescoop.

Kostendelend vervoer.  

Inlichtingen: Johan Staelens : 056/ 71 62 39