Berichten uit Uitkerke…

maart 27, 2011

de zon scheen fantastisch toen we aan de vlaskouter verzamelden voor ons tochtje naar uitkerke. we waren met 10, en we hadden er zin in. onze gids djoni wou veel zien, en hij hoopte dat iedereen alles goed zou zien! in uitkerke zette hij daarom zijn superfantastische spiksplinternieuwe kowa op lukjahoogte en kon de wandeling beginnen. we waren nog geen 17 meter ver, en we waren al gestopt voor brandganzen en een skitterende graspieper toen djoni een rode wouw ontdekte. het zou de enige vogel worden die niet iedereen goed te zien kreeg. wat volgde was een ware parade van gruttos, tureluurs, een zwarte ruiter, fantastisch dichte kemphanen, en dat allemaal onder een prachtig zonlicht. een groepje van een 55tal goudplevieren stal de show door een luchtchoreagrafie uit te voeren die af was. de andere beesten vlogen af en toe op omdat een torenvalk, sperwer of bruine kiekendief hen daartoe dwong. en toen we nog een rouwkwikstaart vonden, die ook door iedereen weer heel goed en mooi werd gezien (na wat stress bij de gids) werd het tijd om naar kuurne terug te keren. dit was een van die excursies waarvan nog lang zal nagenoten worden…hopelijk komen hier straks wat fotoots van roger om dat wat te verduidelijken!

op algemeen verzoek, het lijstje: dodaars/blauwe reiger/knobbelzwaan/grauwe gans/brandgans/bergeend/wilde eend/krakeend/pijlstaart/slobeend/smient/wintertaling/kuifeend/rode wouw/bruine kiekendief/ sperwer/torenvalk/ fazant/ waterhoen/ meerkoet/scholekster/kluut/goudplevier/kieviet/bonte strandloper/tureluur/zwarte ruiter/ grutto/wulp/kemphaan/watersnip/kokmeeuw/zilvermeeuw/veldleeuwerik/graspieper/witte kwikstaart/rouwkwikstaart/zwarte kraai/ekster

Op zondagnamiddag gaan we onder leiding van onze gids vogels kijken en determineren in de Uitkerkse polders dicht bij Blankenberge.

Een uniek natuurgebied voor weidevogels en de velduil!

We verzamelen om 13.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Er is kostendelend vervoer en de gidsbeurt is gratis.

Nadere info bij Dirk Desmet op nummer 056/70 14 07 of via mail naar deedee.desmet@skynet.be

Samen vogels observeren in de Uikerkse polders: oordeel zelf:

Vogels kijken in de Uitkerkse polders

 

De Uitkerkse polders