De zon was deze zondagvoormiddag van de partij in het Heulebeekdomein. Jo nam ons mee op een boeiende tocht met een  mix van natuur en geschiedenis doorheen het Heulebeekdomein.

Enkele sfeerbeelden:

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Hartelijke dank aan Jo voor deze interessante gidsbeurt!

Het terrein langs de Heulebeek te Kuurne, met een oppervlakte van om en bij de 2 ha, is een restant van vochtige valleigronden die sinds mensenheugenis in gebruik werden genomen als wei- en hooiland. Het domein is eigendom van de gemeente Kuurne en kreeg op het gewestplan de bestemming “Parkgebied”.

Doorheen het gebied loopt een 700 m lang wandelpad. Gezien de sterke verstedelijking in onze regio is het merkwaardig dat het Heulebeekdomein als restant van de oorspronkelijke valleibiotoop bewaard is gebleven. Vooral het zeggeveld en de omgeving van de twee poelen hebben grote biologische waarde. Het beheer is er onder meer op gericht om in het bos enkele open ruimtes te behouden om de vegetatie van de vroegere vochtige hooilanden (dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem…) in stand te houden.

Bron: Gemeente Kuurne

Het Heulebeekdomein

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Door de vochtige dagen in augustus zijn er reeds veel paddenstoelen in het Heulebeekdomein te bewonderen.

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

En een bloeiende teunisbloem

Foto Deedee

Foto Deedee

We verzamelen voor de geleide wandeling om 09.30 uur aan de ingang van het Heulebeekdomein in de Veldmaarschalk Montgomerystraat ter hoogte van huisnummer 3 te Kuurne.

Nadere info op telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be

 

 

 

 

Dit jaar begonnen we met zijn dertienen aan onze 16 km lange dagstaptocht in de kleinste stad van België, namelijk Mesen. Mesen heeft een mooi marktplein met gerestaureerde kiosk en stadhuis en een spek splinternieuw bezoekerscentrum. Dit bezoekerscentrum is altijd open op zondag en dit hebben we natuurlijk eerst met zijn allen bezocht.

We troffen er een leerrijke tentoonstelling aan over de eerste wereldoorlog. Meteen was de link gelegd tussen onze mooie wandeling in de natuur en deze verschrikkelijke grote oorlog, die in deze streek nogal wat sporen heeft nagelaten.

Het mooie Mesen met zijn volledig na de oorlog heropgebouwde kerk!

Dagstaptocht1

Foto’s Deedee

Graven en monumenten op onze tocht!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Rustig wandelen in de natuur onder leiding van onze twee gidsen Eric en Dirk!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Ook de planten waren van de partij!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

En niet te vergeten:

Foto Deedee

Foto Deedee

Inderdaad ons embleem in de berm in levende lijve! Het Vlasbekje!

Onze speciale dank aan Eric en Dirk voor deze onvergetelijke dag!