Zondag 10 maart : landschapswandeling  tussen Orveyt en Mortagne bos in Moen:

Via een gewezen spoorwegroute wandelen we naar de recente aangekochte natuurgebieden door natuurpunt, vervolgens stappen we naar het Orveyt bos. Langsheen verharde wegen, stapstenen en onverharde trage wegen bereiken we het Mortagne bos.

Genieten van de eerste sporen van de lente.

Laarzen en / of goede stapschoenen zijn aangewezen.

wanneer : zondag 10 maart

afspraak : 14 u parking Vlaskouter, kostendelend vervoer

info: Dirk Verhaeghe  0476 : 86 59 09

 

Vrijdag  15 maart : avond natuurfotografie

Jaarlijkse avond natuurfotografie in samenwerking met fotocollectief Retina:

Met deze affiche natuurfotografen bieden wij je opnieuw een TOP avond aan. Een avond om er stil van te worden en achteraf even bij te praten over al dit moois.

waar: zaal Sint  Pieter Brugsesteenweg 309 ; Kuurne

wanneer: vrijdag 15 maart om 19u30 – 22 u

info: Jan Vanaverbeke 0494 35 90 94 of Johan Staelens 0478 95 90 56

inkom : 5 euro

Advertenties

Goeree1

Deze winter trekt Natuurpunt De Vlasbek voor de 2de maal richting Zeeland. Na 5 jaar gaan we op zondag 10 februari terug vogels kijken op Goeree. We vertrekken om 6u30 aan Parking Vlaskouter.

 In de voormiddag bezoeken we een paar gebieden kant Grevelingenmeer (Middenplaat, achterkant De Punt, Koudenhoek) en na het nuttigen van onze lunch in een eetcafé in Goedereede trekken we via de Brouwersdam kant Noordzee naar Schouwen-Duiveland om de dag af te sluiten aan de Prunje.

’s Middags zijn we welkom in een eetcafé in Goedereede. Er zijn tosti’s, sandwiches, uitsmijters, hartige pannekoeken en nog ander lekkers te krijgen maar we mogen er ook onze eigen meegebrachte boterhammen nuttigen bij het drinken van een soep, koffie, bier of andere drank.

 Er is kostendelend vervoer.

Het kan nogal koud zijn dus zeker warme kledij voorzien, ook een verrekijker of een telescoop is een aanrader.

 Bij sneeuw of hevig regenweer wordt de activiteit mogelijks afgelast. Raadpleeg hiervoor best onze facebookpagina.

 

Goeree-024

 Wanneer: zondag 10 februari 2019

Afspraak:   om 6u30 aan parking Vlaskouter Kuurne

Info:       Virginie De Coene  :  0496 / 70 31 25 ( gids)

Dirk Verhaeghe : 0476 / 86 59 09  of di.verhaeghe@telenet.be

Eerst en vooral willen we jullie graag een fantastisch 2019 wensen, waarin jullie met volle teugen kunnen genieten van al wat mooi en warm en lekker is! Bij Natuurpunt De Vlasbek willen we jullie daar graag een beetje bij helpen. Dit is namelijk een uitnodiging voor de Algemene Vergadering (nieuwe stijl) die zal doorgaan op zondag 20 januari 2019. We zorgen dit jaar inderdaad voor vernieuwing !!!

We gaan eerst wandelen langs de groenste plekjes van Kuurne. Dat kan altijd voor verrassingen zorgen, een van die plekjes diende een tijdje geleden nog als verblijfplaats van de vrij zeldzame toppereend. De wandeling start om 14 uur aan Het Slot, Dageraadstraat, ingang Groene Long . Onze ervaren gidsen staan klaar om je te laten genieten van al wat “mooi “is in Kuurne (deelopdracht 1: geslaagd!).

Na de wandeling is het tijd voor een” lekker “hapje en een drankje tijdens onze eerste Vlasbek-Nieuwjaarsreceptie in “warme” Het Slot (deelopdracht 2 en 3: geslaagd!). Tijdens deze receptie gaan we een korte Algemene Vergadering houden,waarbij we ons jaarprogramma voor 2019 voorstellen en nog enkele actuele zaken toelichten….

 

We rekenen dan ook op je komst! Wie alleen naar de AV en receptie kan komen is hartelijk welkom in Het Slot om 16.30. Mogen wij u ook vragen om uw komst te bevestigen bij Dirk Verhaeghe (di.verhaeghe@telenet.be of 0476 865909) zodat we kunnen zorgen voor genoeg spijs en drank!

 

Tot op de wandeling – receptie – AV!

Jan Vanaverbeke , Voorzitter Natuurpunt De Vlasbek VZW

 

Start wandeling: zondag 20 januari om 14 uur aan het Slot , Groene Long Kuurne

Start nieuwjaarsreceptie: aansluitend om 16u30 in het Slot

Info: Jan Vanaverbeke 0494/ 35 90 94     of   Dirk Verhaeghe 0476 / 86 59 09

Tekst opgemaakt door Dirk Verhaeghe.

Beste wensen voor 2019!

december 20, 2018

 

Het voltallig bestuur van Natuurpunt de Vlasbek Vzw wenst u en uw familie prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

We hopen jullie in 2019 te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Zondagmorgen 5.30 uur liep mijn wekker af na een korte nachtrust. Ik was nog niet helemaal wakker. Maar na een paar kopjes sterke koffie liep ik even naar buiten. En ja, het was warempel droog. Wie had dat nu gedacht na al die onheilspellende weerberichten.

Alle attributen, waaronder verrekijker, telescoop, wandelschoenen en niet te vergeten het lunchpakket in de auto gepropt en snel Virginie, onze beroemde Zeelandgids, opgehaald.

Aan de Vlaskouter aangekomen werden we verwelkomd door Rogeetje en Jan, de enige rasechte Vlasbekkers die op Zeelandavontuur wilden met ons. Zagen we het zitten met ons vier? Zeker da, en we vertrokken richting Nederland.

Ik verschoot wel een beetje tijdens de autorit, want het regende dat het goot en het wilde maar niet ophouden en het bleef nogal lang donker. Zou het nog wel dag worden, vroegen we ons af. Mijn Kangoo begon ook nu en dan een beetje te wiebelen. Er stond een zeer strakke wind, bijna stormachtig.

In de omgeving van Zierikzee aan de eerste inlagen toegekomen, begon het licht te worden. Het was gestopt met regenen en wonder boven wonder de belichting was goed. We konden direct onze telescopen boven halen en observeren.

Rogeetje koos natuurlijk voor de foto en wij bleven maar soorten vogels noteren.

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Rond Zierikzee zijn er heel wat mooie inlagen. Als je ernaar kijkt, is de eerste indruk misschien dat er geen staart te zien is. Maar het tegendeel is waar. Als je maar de moeite doet om je telescoop op te zetten. Kluten, wulpen, tureluur, kievit, grauwe gans, brandgans, en allerlei soorten eenden, waaronder de wintertaling, smient, slobeend en pijlstaart.

Foto’s Deedee

Aan de andere kant van de dijken stroomt de Oosterschelde. Daar zagen we een middelste zaagbek en een koppel futen.

Foto’s Deedee

Het werd stillekes middag. Na de broodjes besloten we iets te drinken in Café De Biet. Het bleek gesloten, jammer, maar Rogeetje had in de haven een cafeetje gezien met het gekende logo van Jupiler, dus allen daarheen. Het was een gezellig café, uitgebaat door enkele jonge gasten.

Na deze aangename verpozing reden we naar de Prunje, waar we heel graag lepelaars hadden gezien.

En de Prunje ontgoochelde niet: wel vijf lepelaars waren aan het jagen op lekkers in het ondiepe water – mooi om te zien hoe die spatelvormige snavel heen en weer bewoog.

Foto Deedee

Op weg naar de Brouwersdam speurden we nog een bende tureluurkes in een gracht. Rogeetje wou die absoluut op de foto. Dus moest ik in opdracht zeer zachtjes vooruit rijden om de vogels niet op te schrikken en Rogeetje had het opeens heel druk met zijn 750 mm lens. Hij nam het ene shot na het andere. Waren de foto’s gelukt? Zeker da. Hetzelfde scenario herhaalde zich iets verderop met een torenvalk die van de ene paal op de andere paal ging zitten. Rogeetje had er zin in gekregen. Deze manier van fotograferen was nieuw, maar beviel hem wel.

Foto Rogeetje

Foto Rogeetje

Binnendoor reden we naar Brouwersdam. Er was storm op de Noordzee. We zagen menig windsurfer hoog in de lucht vliegen, maar deze jongen hieronder had geen last van het kolkende water, integendeel het is zijn habitat.

Foto Deedee

Foto’s Deedee

 

We sloten onze dag af aan de Plompetoren en reden vandaar richting Burgh Haamstede, waar we in café restaurant De Bom voor een natje en een droogje neerstreken. We konden er nakeuvelen over onze mooie dagexcursie.

Waargenomen vogels en zoogdieren: wulp, brandgans, smient, kievit, slobeend, kluut, wintertaling, grauwe gans, waterhoen, spreeuw, pijlstaart, wilde eend, blauwe reiger, kauw, kraai, ekster, scholekster, knobbelzwaan, bergeend, middelste zaagbek, mantelmeeuw, merel, kleine zilverreiger, meerkoet, buizerd, kuifeend, dodaars, kokmeeuw, zilvermeeuw, nijlgans, tureluur, torenvalk, lepelaar, fazant, steenloper, aalscholver, fuut, Canadese gans, haas en zeehond.

Bezochte gebieden:

https://waarneming.nl/locations/search/

Zierikzee:

Zuidhoekinlagen, Rengerskerke Zuid, Suzanna’s en Kisters Inlaag, Rengerskerke Noord (Karrevelden), Cauwers Inlaag, Levensstrijd en Gasthuisbevang.

Prunje

Brouwersdam Noordzeezijde Spuisluis.

Koudekerke Inlaag

Met dank aan Virginie voor de gidsbeurt, het soorten- en gebiedenlijstje.

De bedoeling is om in de voormiddag de gebieden onder Zierikzee te bezoeken, waaronder de Schouwense inlagen en Karrevelden.

In de namiddag gaan we via de bovenkant van Schouwen naar Brouwersdam om af te zakken en te eindigen in de Prunje.

Heel wat vogels overwinteren in deze gebieden!

We vertrekken om 06.30 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Er is kosten delend vervoer.

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ’s middags en voldoende warme of koude dranken.

Wil er rekening mee houden dat tijdens de voorbereiding is gebleken dat de gewone cafés in Schouwen-Duiveland, waar je ’s middags welkom bent op je boterhammen op te eten, blijkbaar uitgestorven zijn. Er zit dan ook niet anders op om ons lunchpakket te verorberen in de auto en daarna ergens binnen in een café een koffie, biertje of een tas soep te gaan nuttigen.

Tot zondag!

Info: Virginie De Coene: 0476 70 31 25

of Dirk Verhaeghe: 0476 86 59 09 of di.verhaeghe@telenet.be

Enkele impressies op vorige tochten in Zeeland!

Foto’s Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

 

In tegenstelling tot zaterdag was het zondag droog maar zeer vochtig en mistig! We hielden ons hart vast, want hoe sneller we Damme naderden, hoe meer mist over de velden. Het leek geen goed weer om ganzen te gaan spotten. In Damme echter aangekomen was de zichtbaarheid iets beter geworden – goddank!

We werden verwelkomd door onze gids Dirk, die ons de hele voormiddag heeft rondgeleid en veel boeiende uitleg gaf over de geschiedenis van Damme, de aanwezige vogels en mooie natuur. We brachten een bezoek aan de vogelhut, beheerd door Natuurpunt Damme, die een opendeurdag aan het houden was.

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Foto Deedee

 

In de namiddag maakten we een mooie wandeling in de Uitkerkse Polders onder leiding van Johan. Ondanks dat er een koude wind rond onze oren waaide, hielden we vol en hebben we heel wat vriezeganzen geobserveerd, waaronder de kolgans, de grauwe gans en de brandgans. Een sierlijk jagende bruine kiekendief sloot onze mooie dag vol waarnemingen af. Tegen het vallen van de avond streken we neer in het bezoekerscentrum De Groenwaecke.

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Met dank aan Johan voor de organisatie!