Om kwart na tien kwamen we aan in het Bezoekerscentrum “De Nachtegaal” in de Panne.

Onze natuurgids René wachtte ons op en na een zeer interessante inleiding over het ontstaan van onze duinen en de waterwinning, gingen we op stap in de bijliggende Oosthoekduinen.

Het was prachtig weer maar er was geen zuchtje wind niettegenstaande het onze vooropgestelde bedoeling was om eens te gaan uitwaaien aan zee na de drukke feestperiode.

René vertelde honderduit over alle verschillende soorten duinplanten, typische bomen en vogels van de duinen en nog zoveel meer.

Sedert 1970 is René actief betrokken geweest met de bescherming van de duinen, een echte pionier !

De verkavelingsdruk, de waterwinning en het kusttoerisme eisen een zware tol van onze laatste mooie duinen.

Veel planten kregen we natuurlijk wel niet te zien, maar alle vegetatie was wel heel mooi en fotogeniek met de berijpte rijm.

We noteerden o.a. natuurlijk het helmgras en de duindoorn, glad parelzaad (zeldzaam), teunisbloem, groot guinsterretjesmos, grauwe abeel, ruwe berk, gelderse roos.

Op het gebied van vogels was het eerder rustig.

Koperwieken deden zich tegoed aan de oranje bessen van de duindoorn.

Koolmees, pimpelmees, goudhaantje, boomkruiper, merel, zanglijster.

‘s Middags picknickten we in het cafetaria en genoten van het lokaal streekbier “Pier Kloeffe”.

 

In de namiddag trokken we de westhoekduinen in.

Het werd een lange duinwandeling door de Sahara.

Ronny merkte enkele buizerds op en verder noteerden we ook kramsvogels, roodborst, kauw.

Er wordt hier aan graasbeheer gedaan door Schotlandse Hooglanders en Koninkspaarden.

We keerden via het brede strand van De Panne terug naar het Vissersdorp.

Langs de vloedlijn foerageerden heel wat soorten meeuwen en steltlopers zoals drieteenstrandlopertjes, bonte strandloper, scholekster.

We dronken nog een “Pier Kloeffe” te Adinkerke, maar ditmaal één van ‘t vat.

Het werd een leerzame maar ook deugddoende winterdag in onze laatste uitgestrekte duingebieden.

 

Nogmaals dank aan René, vlasbekkers en de winterzon.

Tekst Johan Staelens

Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

 

Graag stellen wij u onze eerste activiteit van het werkjaar 2017 voor!

Uitwaaien aan zee in De Panne

We wandelen in de voormiddag met gids in de omgeving van het Natuurcentrum De Nachtegaal in De Panne.

In de namiddag bezoeken we het Natuurreservaat De Westhoek in De Panne.

We vertrekken om 09.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ’s middags.

Aansluiten voor de namiddagwandeling kan – u wordt verwacht tegen 12.30 uur in het Natuurcentrum De Nachtegaal in De Panne.

 

Prettige feestdagen!

december 24, 2016

collagedammelogoHet ganse bestuur van Natuurpunt De Vlasbek wenst u en uw familie een gelukkig en gezond jaar 2017 toe.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten in 2017!

Het Vlasbekbestuur.

 

Om 07.00 uur stipt vertrokken we met zijn elven richting Schouwen – Duiveland, gewapend met verrekijker en telescoop.

Het weer zat mee en we konden bij de zonsopgang reeds genieten van prachtig zonlicht, wat ons een ideale belichting gaf  om vogels te spotten.

Schouwen – Duiveland beroemd om zijn inlagen!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

De Vlasbekvogelkijkdrukte!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Veel Brandganzen gezien!

Foto Deedee

Foto Deedee

Naar voedsel zoekende Scholeksters!

Foto Deedee

Foto Deedee

Ook deze was van de partij!

Foto Deedee

Foto Deedee

En heel speciaal als afsluit van onze dag hebben we een hele tijd enkele Bruinvissen mogen bewonderen!

Bezochte gebieden

Zierikzee – Karrenvelden achter Cauwers Inlaag

Zierikzee – Zuidhoekinlagen

Zierikzee – Polder Zuidhoek

Zierikzee – Karrenvelden Levensstrijd

Burghsluis – Zeedijk en haven

Serooskerke (SD) – Prunje Noord

Serooskerke (SD) – Ridderweg

Serooskerke (SD) – Schelphoek Binnendijks West

Kerkwerve – Flaauwers Inlaag

Kerkwerve – Prunje Zuidwest

Brouwersdam – Noordzeezijde – Spuisluis

Brouwersdam – Noordzeezijde – noord van Spuisluis

Haamstede – Stolpweg

Haamstede – Koudekerksche Inlaag

Waargenomen vogelsoorten

Fuut

Aalscholver

Kleine zilverreiger

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Zwarte zwaan

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Brandgans

Rotgans

Bergeend

Nijlgans

Wilde eend

Krakeend

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Wintertaling

Tafeleend

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Ijseend

Brilduiker

Middelste zaagbek

Bruine kiekendief

Buizerd

Torenvalk

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kluut

Goudplevier

Kievit

Steenloper

Bonte strandloper

Tureluur

Wulp

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Houduif

Turkse tortel

Velduil

Graspieper

Witte kwikstaart

Kramsvogel

Merel

Ekster

Kauw

Spreeuw

Vink

Waargenomen zoogdieren

Haas

Ree

Gewone zeehond

Grijze zeehond

Bruinvis

Met dank aan Virginie voor de voorbereiding van deze uitzonderlijke tocht.

Met dank aan Patrick voor het lijstje.

Beste natuurliefhebbers

 

Graag wens ik jullie uit te nodigen op onze laatste excursie van het werkjaar 2016.

 

Op zondag 11 december 2016 gaan we op Vogelkijkdag naar Zeeland.

 

De bedoeling is om in de voormiddag de gebieden onder Zierikzee te bezoeken (Schouwense inlagen en Karrevelden) en in de namiddag via de bovenkant van Schouwen naar Brouwersdam af te zakken en te eindigen aan de Prunje. Heel wat vogels overwinteren in deze gebieden!

 

We vertrekken om 07.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

 

Er is kosten delend vervoer.

 

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ‘s middags en voldoende warme of koude dranken. Wil noteren dat tijdens de voorbereiding is gebleken dat de gewone cafés  in Schouwen-Duiveland, waar je ‘s middags welkom bent om je boterhammen op te eten, blijkbaar uitgestorven zijn. Onze enige optie is dan ook om ons lunchpakket te verorberen in de auto en daarna ergens binnen in een café een koffie, biertje of een tas soep te gaan nuttigen.

 

Wil uw deelname bevestigen via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be

 

Tot zondag!

Foto Virginie De Coene

Foto Virginie De Coene

Plechtige onthulling van het Vlindertuinbord!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

De talrijk opgekomen gezinnen aan het werk met aanplanten van struiken en bomen!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

 

Onze noeste werkers aan de slag! Keer op keer en jaar op jaar zijn ze daar om een handje toe te steken!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Op de middag werden de werken afgesloten met een heerlijke kom soep en enkele  belegde broodjes vanwege onze cateringploeg!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Hartelijke dank aan al de vrijwilligers die een handje kwamen toesteken.

Dank aan onze cateringploeg en dank aan Rik voor de heerlijke soep.

Dank aan de Gemeente voor het beschikking stellen van de hakselaar en personeel.