Prettige feestdagen!

december 24, 2016

collagedammelogoHet ganse bestuur van Natuurpunt De Vlasbek wenst u en uw familie een gelukkig en gezond jaar 2017 toe.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten in 2017!

Het Vlasbekbestuur.

 

Om 07.00 uur stipt vertrokken we met zijn elven richting Schouwen – Duiveland, gewapend met verrekijker en telescoop.

Het weer zat mee en we konden bij de zonsopgang reeds genieten van prachtig zonlicht, wat ons een ideale belichting gaf  om vogels te spotten.

Schouwen – Duiveland beroemd om zijn inlagen!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

De Vlasbekvogelkijkdrukte!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Veel Brandganzen gezien!

Foto Deedee

Foto Deedee

Naar voedsel zoekende Scholeksters!

Foto Deedee

Foto Deedee

Ook deze was van de partij!

Foto Deedee

Foto Deedee

En heel speciaal als afsluit van onze dag hebben we een hele tijd enkele Bruinvissen mogen bewonderen!

Bezochte gebieden

Zierikzee – Karrenvelden achter Cauwers Inlaag

Zierikzee – Zuidhoekinlagen

Zierikzee – Polder Zuidhoek

Zierikzee – Karrenvelden Levensstrijd

Burghsluis – Zeedijk en haven

Serooskerke (SD) – Prunje Noord

Serooskerke (SD) – Ridderweg

Serooskerke (SD) – Schelphoek Binnendijks West

Kerkwerve – Flaauwers Inlaag

Kerkwerve – Prunje Zuidwest

Brouwersdam – Noordzeezijde – Spuisluis

Brouwersdam – Noordzeezijde – noord van Spuisluis

Haamstede – Stolpweg

Haamstede – Koudekerksche Inlaag

Waargenomen vogelsoorten

Fuut

Aalscholver

Kleine zilverreiger

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Zwarte zwaan

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Brandgans

Rotgans

Bergeend

Nijlgans

Wilde eend

Krakeend

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Wintertaling

Tafeleend

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Ijseend

Brilduiker

Middelste zaagbek

Bruine kiekendief

Buizerd

Torenvalk

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kluut

Goudplevier

Kievit

Steenloper

Bonte strandloper

Tureluur

Wulp

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Houduif

Turkse tortel

Velduil

Graspieper

Witte kwikstaart

Kramsvogel

Merel

Ekster

Kauw

Spreeuw

Vink

Waargenomen zoogdieren

Haas

Ree

Gewone zeehond

Grijze zeehond

Bruinvis

Met dank aan Virginie voor de voorbereiding van deze uitzonderlijke tocht.

Met dank aan Patrick voor het lijstje.

Beste natuurliefhebbers

 

Graag wens ik jullie uit te nodigen op onze laatste excursie van het werkjaar 2016.

 

Op zondag 11 december 2016 gaan we op Vogelkijkdag naar Zeeland.

 

De bedoeling is om in de voormiddag de gebieden onder Zierikzee te bezoeken (Schouwense inlagen en Karrevelden) en in de namiddag via de bovenkant van Schouwen naar Brouwersdam af te zakken en te eindigen aan de Prunje. Heel wat vogels overwinteren in deze gebieden!

 

We vertrekken om 07.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

 

Er is kosten delend vervoer.

 

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ‘s middags en voldoende warme of koude dranken. Wil noteren dat tijdens de voorbereiding is gebleken dat de gewone cafés  in Schouwen-Duiveland, waar je ‘s middags welkom bent om je boterhammen op te eten, blijkbaar uitgestorven zijn. Onze enige optie is dan ook om ons lunchpakket te verorberen in de auto en daarna ergens binnen in een café een koffie, biertje of een tas soep te gaan nuttigen.

 

Wil uw deelname bevestigen via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be

 

Tot zondag!

Foto Virginie De Coene

Foto Virginie De Coene