Wanneer: zondag 31 mei 2015.

Afspraak: om 13.30 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Er is kosten delend vervoer.

Enkele impressies van op de voorbereiding:

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Het Hellegatbos

Bovenaan de berg treft men droge zandgronden aan. Hier overheersen Lork en Den. Op de flanken vertoont de vegetatie meer variatie. Vooral in het voorjaar zorgen Bosanemoon en Wilde hyacinten voor een tapijt van witte en blauwe tinten. Nog lager, aan de voet van de berg, dagzoomt een dikke kleilaag waaruit diverse bronnen ontspringen. Karakteristieke planten vormen hier Dotterbloem, Reuzenpaardenstaart en Daslook.

In het terrein werden ruim 2 km wandelpaden uitgezet. Verspreid over het gebied zijn ook heel wat banken neergezet. Een deel van het gebied is ook als speelbos ingericht. Het Hellegatbos duidt het bosgebied aan dat de top en de noordelijke en westelijke flanken van de Rodeberg bedekt. De naam verwijst naar een diep ‘ravijn’ onderaan de heuvelflank (het ‘gat in de helle’; ‘helle’ betekent ‘heuvel’).

De Douvevallei

De Douvebeek baant zich dapper een weg door het stroomgebied van de Leie. Langs haar oevers draperen de Douvevallei en Eeuwenhout 54 hectare natuurschoon. Wie dit gebied bezoekt, zou haast geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. De holle wegen, knotbomenrijen, houtkanten en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit. Het samenspel van bos, bloemige weiden en akkertjes is een streling voor het oog.

Bron: site Natuur en Bos

Iedereen welkom op deze geleide wandeling!

Nadere info bij Dirk Desmet via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be