Parijs 1 december, Sente 25 november……

Twee plaatsen op onze planeet. Op de ene plaats gaat de Internationale Klimaattop door, op de andere plaats de Klimaatavond Kuurne-Lendelede.

Er kwam heel wat volk opdagen in Sente om te vernemen wat wij zelf kunnen doen tegen de klimaatopwarming. De avond startte met een toelichting over de klimaatopwarming door Johannes Nissen, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu. De doelstelling in Parijs is een globaal akkoord te bereiken, ambitieus genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2° C. Als we dit niet bereiken worden de gevolgen van de opwarming dramatisch.

Tijdens het tweede deel van de avond gaven lokale deskundigen concrete voorstellen over een viertal onderwerpen. Ann Top behandelde het thema water. Vanya Verschoore stond stil bij onze voeding en gaf uitleg over de werking van Stadsboerderij Kortrijk. Eddy Loosveldt stelde de alternatieven van ‘koning auto’ voor onder het thema mobiliteit. Ronny Dewinter toonde met een energieaudit in zijn eigen woning hoe we veel kunnen besparen en toch genieten. Deze 4 experts gaven talrijke tips over hoe het met kleine ingrepen in ons dagelijks leven mogelijk is om de klimaatproblematiek minder erg te maken.

Bij het derde deel van de avond gaven de burgemeesters van Kuurne en Lendelede, die in 2013 het klimaatcharter hebben ondertekend, toelichting over de genomen initiatieven in dit verband. Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, deed dit in zijn eigen stijl en toonde aan dat er nog heel wat projecten zijn gepland in de tweede meest bebouwde gemeente van West-Vlaanderen. Burgemeester Carine Dewaele, schepen Rudy Rommens en milieuambtenaar Elvire gaven een opsomming van wat Lendelede al heeft gedaan en nog zal doen voor het klimaat.

Tot slot werd deze boeiende avond afgerond met het beantwoorden van alle vragen gesteld door het publiek.

Nog een dankwoordje voor moderator Eric Vandorpe die deze avond met zijn kennis in goede banen kon leiden.

Laten we hopen dat België nu niet blijft hangen in politiek-communautaire spelletjes en alsnog komt tot een nationaal actieplan, met alle regio’s samen, met visie en met ambitieuze en efficiënte doelstellingen.

Dirk Verhaeghe

Het aandachtig publiek.

Foto Deedee

Foto Deedee

Met dank aan alle medewerkers die van deze Klimaatavond een geslaagde activiteit hebben gemaakt!

Namens Natuurpunt De Vlasbek Vzw

 

 

Ontwerp: Kurt Meersschaert

Ontwerp: Kurt Meersschaert

De beelden spreken voor zich:

De haag werd verder bijgewerkt!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Een grote berk diende volgens plan deskundige verwijderd te worden!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

En Virginie en Martine zorgden voor de catering: heerlijke belegde broodjes en warme soep!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Ook de ijsvogelwand werd hersteld!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Een contente conservator vandaag!

Foto Deedee

Foto Deedee

Met dank aan alle noeste aanwezige werkers ondanks het slechte weer, de gemeente, de mensen van de catering en Rik die voor de heerlijke soep heeft gezorgd.

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015

Beheerswerken op de Dag van de Natuur in het Oude Leiereservaat te Kuurne.

Start om 09.00 uur aan de ingang van het reservaat: Natuurpunt De Vlasbek zorgt voor werkmateriaal en de catering.

Iedereen welkom: “Vele handen maken licht werk”

Free Claerbout

 Ontwerp : Jana en Free

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015: Klimaatavond!

Ontwerp: Kurt Meersschaert

Ontwerp: Kurt Meersschaert

BELANGRIJKE MEDEDELING!

De geleide wandeling in het Maldegemveld op zondag 29 november 2015 gaat NIET door wegens deelname aan de Klimaatexpress naar Parijs naar aanleiding van de KLIMAATTOP.

 

 

 

Ontwerp: Kurt Meersschaert

Ontwerp: Kurt Meersschaert