Om kwart na tien kwamen we aan in het Bezoekerscentrum “De Nachtegaal” in de Panne.

Onze natuurgids René wachtte ons op en na een zeer interessante inleiding over het ontstaan van onze duinen en de waterwinning, gingen we op stap in de bijliggende Oosthoekduinen.

Het was prachtig weer maar er was geen zuchtje wind niettegenstaande het onze vooropgestelde bedoeling was om eens te gaan uitwaaien aan zee na de drukke feestperiode.

René vertelde honderduit over alle verschillende soorten duinplanten, typische bomen en vogels van de duinen en nog zoveel meer.

Sedert 1970 is René actief betrokken geweest met de bescherming van de duinen, een echte pionier !

De verkavelingsdruk, de waterwinning en het kusttoerisme eisen een zware tol van onze laatste mooie duinen.

Veel planten kregen we natuurlijk wel niet te zien, maar alle vegetatie was wel heel mooi en fotogeniek met de berijpte rijm.

We noteerden o.a. natuurlijk het helmgras en de duindoorn, glad parelzaad (zeldzaam), teunisbloem, groot guinsterretjesmos, grauwe abeel, ruwe berk, gelderse roos.

Op het gebied van vogels was het eerder rustig.

Koperwieken deden zich tegoed aan de oranje bessen van de duindoorn.

Koolmees, pimpelmees, goudhaantje, boomkruiper, merel, zanglijster.

‘s Middags picknickten we in het cafetaria en genoten van het lokaal streekbier “Pier Kloeffe”.

 

In de namiddag trokken we de westhoekduinen in.

Het werd een lange duinwandeling door de Sahara.

Ronny merkte enkele buizerds op en verder noteerden we ook kramsvogels, roodborst, kauw.

Er wordt hier aan graasbeheer gedaan door Schotlandse Hooglanders en Koninkspaarden.

We keerden via het brede strand van De Panne terug naar het Vissersdorp.

Langs de vloedlijn foerageerden heel wat soorten meeuwen en steltlopers zoals drieteenstrandlopertjes, bonte strandloper, scholekster.

We dronken nog een “Pier Kloeffe” te Adinkerke, maar ditmaal één van ‘t vat.

Het werd een leerzame maar ook deugddoende winterdag in onze laatste uitgestrekte duingebieden.

 

Nogmaals dank aan René, vlasbekkers en de winterzon.

Tekst Johan Staelens

Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

 

Graag stellen wij u onze eerste activiteit van het werkjaar 2017 voor!

Uitwaaien aan zee in De Panne

We wandelen in de voormiddag met gids in de omgeving van het Natuurcentrum De Nachtegaal in De Panne.

In de namiddag bezoeken we het Natuurreservaat De Westhoek in De Panne.

We vertrekken om 09.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ’s middags.

Aansluiten voor de namiddagwandeling kan – u wordt verwacht tegen 12.30 uur in het Natuurcentrum De Nachtegaal in De Panne.