Op zondag 28 november 2010 is er in de voormiddag opnieuw een geleide wandeling in de Groene Long te Kuurne.

Thema van de wandeling: Winter.

We starten om 09.30 uur aan het NEC Het Slot in de Groene Long te Kuurne, Oudstrijderslaan 1.

Zo ziet de Groene Long eruit in de winter:

Winter in de Groene Long - Foto Deedee

Een verslag van onze conservator Johan Staelens:

Een vijfentwintigtal Vlasbekkers daagden op om terug mee te helpen aan “De Dag van de Natuur”.

Dit jaar kregen we wat extra steun van de gemeente Kuurne en 5 J.N.M.-ers ! 

Zoals ieder jaar werd de ijsvogelwand weer vrijgemaakt, de afsluitingen werden hersteld, het zwerfvuil werd weer opgeruimd, een amfibiepoel werd opgeschoond en het zeggeveld werd vrijgemaakt van essenscheuten. 

Hoofdactiviteit was evenwel het kortzetten van een gemengde haag, alsook de achterliggende hazelaars omzetten in hakhoutbeheer. 

Jammer dat de hakselaar het na enige tijd voor bekeken hield, maar we hebben toch een groot deel van het geplande werk kunnen uitvoeren. 

Het was een moeilijke maar noodzakelijke beslissing om de prachtige haag te kortwieken. Alles zat potdicht en daardoor was deze mooie haag  aan het afsterven. Er werden ook enkele  nieuwe sleedoorn- en meidoornstruikjes aangeplant. In de komende jaren heeft deze gemengde haag nu weer de kans om zich te herstellen.

Bedankt aan alle medewerkers, de catering (Rik, Virginie en Martine), de gemeente Kuurne en de J.N.M.-ers.

Volgend jaar gaan we terug aan de slag met hopelijk weer zo een mooie beheerswerkdag.

Oude Leiereservaat - Foto's Deedee

Beste Natuurliefhebbers 

Op zaterdag 20 november 2010 is er de Dag van de Natuur.

Op deze zaterdag zijn er door NP De Vlasbek vzw beheerswerken gepland in het natuurgebied De Oude Leie te Kuurne, beheerd door onze natuurwerkgroep.

Ingang langs het jaagpad, dat gelegen is aan het standbeeld Den Hert te Harelbeke : Rijksweg van Kortrijk naar Harelbeke aan de lichten.

We willen starten om 09.00 uur.  s’ Middags kunnen alle vrijwillige helpers genieten van een kop soep en belegde broodjes.

We rekenen op jullie talrijke aanwezigheid, want vele handen maken licht werk.

NP De Vlasbek vzw zorgt voor het nodige werkmateriaal. 

Het programma van deze beheersdag, opgesteld door onze conservator van de Oude Leie, vinden jullie in bijlage.

DagvandeNatuurOudeLeiewerken

Neem ook even een kijkje op onze Oude Leie Blog (adres hierna) en bewonder de aankondiging van Free.

http://oudeleiekuurne.blogspot.com

Nadere info bij Dirk Desmet op nummer 056/ 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be

 
 
 
 

Het Oude Leiereservaat - Foto Deedee