Zondagmorgen 5.30 uur liep mijn wekker af na een korte nachtrust. Ik was nog niet helemaal wakker. Maar na een paar kopjes sterke koffie liep ik even naar buiten. En ja, het was warempel droog. Wie had dat nu gedacht na al die onheilspellende weerberichten.

Alle attributen, waaronder verrekijker, telescoop, wandelschoenen en niet te vergeten het lunchpakket in de auto gepropt en snel Virginie, onze beroemde Zeelandgids, opgehaald.

Aan de Vlaskouter aangekomen werden we verwelkomd door Rogeetje en Jan, de enige rasechte Vlasbekkers die op Zeelandavontuur wilden met ons. Zagen we het zitten met ons vier? Zeker da, en we vertrokken richting Nederland.

Ik verschoot wel een beetje tijdens de autorit, want het regende dat het goot en het wilde maar niet ophouden en het bleef nogal lang donker. Zou het nog wel dag worden, vroegen we ons af. Mijn Kangoo begon ook nu en dan een beetje te wiebelen. Er stond een zeer strakke wind, bijna stormachtig.

In de omgeving van Zierikzee aan de eerste inlagen toegekomen, begon het licht te worden. Het was gestopt met regenen en wonder boven wonder de belichting was goed. We konden direct onze telescopen boven halen en observeren.

Rogeetje koos natuurlijk voor de foto en wij bleven maar soorten vogels noteren.

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Rond Zierikzee zijn er heel wat mooie inlagen. Als je ernaar kijkt, is de eerste indruk misschien dat er geen staart te zien is. Maar het tegendeel is waar. Als je maar de moeite doet om je telescoop op te zetten. Kluten, wulpen, tureluur, kievit, grauwe gans, brandgans, en allerlei soorten eenden, waaronder de wintertaling, smient, slobeend en pijlstaart.

Foto’s Deedee

Aan de andere kant van de dijken stroomt de Oosterschelde. Daar zagen we een middelste zaagbek en een koppel futen.

Foto’s Deedee

Het werd stillekes middag. Na de broodjes besloten we iets te drinken in Café De Biet. Het bleek gesloten, jammer, maar Rogeetje had in de haven een cafeetje gezien met het gekende logo van Jupiler, dus allen daarheen. Het was een gezellig café, uitgebaat door enkele jonge gasten.

Na deze aangename verpozing reden we naar de Prunje, waar we heel graag lepelaars hadden gezien.

En de Prunje ontgoochelde niet: wel vijf lepelaars waren aan het jagen op lekkers in het ondiepe water – mooi om te zien hoe die spatelvormige snavel heen en weer bewoog.

Foto Deedee

Op weg naar de Brouwersdam speurden we nog een bende tureluurkes in een gracht. Rogeetje wou die absoluut op de foto. Dus moest ik in opdracht zeer zachtjes vooruit rijden om de vogels niet op te schrikken en Rogeetje had het opeens heel druk met zijn 750 mm lens. Hij nam het ene shot na het andere. Waren de foto’s gelukt? Zeker da. Hetzelfde scenario herhaalde zich iets verderop met een torenvalk die van de ene paal op de andere paal ging zitten. Rogeetje had er zin in gekregen. Deze manier van fotograferen was nieuw, maar beviel hem wel.

Foto Rogeetje

Foto Rogeetje

Binnendoor reden we naar Brouwersdam. Er was storm op de Noordzee. We zagen menig windsurfer hoog in de lucht vliegen, maar deze jongen hieronder had geen last van het kolkende water, integendeel het is zijn habitat.

Foto Deedee

Foto’s Deedee

 

We sloten onze dag af aan de Plompetoren en reden vandaar richting Burgh Haamstede, waar we in café restaurant De Bom voor een natje en een droogje neerstreken. We konden er nakeuvelen over onze mooie dagexcursie.

Waargenomen vogels en zoogdieren: wulp, brandgans, smient, kievit, slobeend, kluut, wintertaling, grauwe gans, waterhoen, spreeuw, pijlstaart, wilde eend, blauwe reiger, kauw, kraai, ekster, scholekster, knobbelzwaan, bergeend, middelste zaagbek, mantelmeeuw, merel, kleine zilverreiger, meerkoet, buizerd, kuifeend, dodaars, kokmeeuw, zilvermeeuw, nijlgans, tureluur, torenvalk, lepelaar, fazant, steenloper, aalscholver, fuut, Canadese gans, haas en zeehond.

Bezochte gebieden:

https://waarneming.nl/locations/search/

Zierikzee:

Zuidhoekinlagen, Rengerskerke Zuid, Suzanna’s en Kisters Inlaag, Rengerskerke Noord (Karrevelden), Cauwers Inlaag, Levensstrijd en Gasthuisbevang.

Prunje

Brouwersdam Noordzeezijde Spuisluis.

Koudekerke Inlaag

Met dank aan Virginie voor de gidsbeurt, het soorten- en gebiedenlijstje.

Advertenties

In tegenstelling tot zaterdag was het zondag droog maar zeer vochtig en mistig! We hielden ons hart vast, want hoe sneller we Damme naderden, hoe meer mist over de velden. Het leek geen goed weer om ganzen te gaan spotten. In Damme echter aangekomen was de zichtbaarheid iets beter geworden – goddank!

We werden verwelkomd door onze gids Dirk, die ons de hele voormiddag heeft rondgeleid en veel boeiende uitleg gaf over de geschiedenis van Damme, de aanwezige vogels en mooie natuur. We brachten een bezoek aan de vogelhut, beheerd door Natuurpunt Damme, die een opendeurdag aan het houden was.

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Foto Deedee

 

In de namiddag maakten we een mooie wandeling in de Uitkerkse Polders onder leiding van Johan. Ondanks dat er een koude wind rond onze oren waaide, hielden we vol en hebben we heel wat vriezeganzen geobserveerd, waaronder de kolgans, de grauwe gans en de brandgans. Een sierlijk jagende bruine kiekendief sloot onze mooie dag vol waarnemingen af. Tegen het vallen van de avond streken we neer in het bezoekerscentrum De Groenwaecke.

Foto Deedee

Foto Deedee

Foto Deedee

Met dank aan Johan voor de organisatie!

Zoals ieder jaar waren onze werkers present om beheerswerken uit te voeren in het Oude Leiereservaat. Een beetje regen liet hen niet afschrikken!

Enkele beelden:

Onze conservator met enkele medewerkers: zwerfvuil opgeruimd staat netjes!

Foto’s Deedee

Verschillende werken werden uitgevoerd te land en te water, zoals jullie hieronder kunnen zien:

Foto’s Deedee

Met dank aan alle medewerkers – vrijwilligers die weer eens hun handen uit de mouwen hebben gestoken!

Met dank aan conservator Johan voor de organisatie!

Met dank aan Virginie en Rik voor de catering!

Fietsen langs de Vlasbekroute

september 17, 2017

Tijdens ons ledenfeest fietsten we de Vlasbekroute officieel in , en ging de bijhorende folder in primeur. Wegens de pers stond ons op te wachten, en er ook een speechkwartiertje gepland was, namen we toen niet echt de tijd om hier en daar te stoppen. Maar dat gingen we goed maken beloofden we.

20170917_130845

Wij kwamen die belofte na, en jullie kwamen met velen om op het gemak de Vlasbekroute af te fietsen.

20170917_171036

En op het gemak, daar mag al eens een frisco bij, en een stukje taart, en een steenezelke.  Als er maar een mooi plekje was om de fiets even te parkeren…

20170917_161919

Dit jaar was er geen officiële Vlaamse Ardennendag, doch deze jaarlijkse traditie wilde Natuurpunt de Vlasbek behouden. Dit met twee mooie natuurwandelingen in deze mooie streek.

In de voormiddag trokken we naar Everbeek Boven, waar we een afspraak hadden met onze gids Roger D’Homme. Op het grondgebied Everbeek liggen drie bossen: Trimpontbos; Hayesbos en Steenbergbos. Om de inleiding kort te houden had Roger voor ieder van ons een korte beschrijving voorzien over Everbeek, wat we achteraf nog eens rustig konden nalezen. Roger nam ons mee doorheen Steenbergbos, een pareltje in de Vlaamse Ardennen, eigendom van Natuurpunt. Zo hadden we het gevoel dat we in ONS gebied wandelden en wat voor één. We genoten van al het fris groen en de mooie voorjaarsflora. Niet alleen de prachtige partijen boshyacinten , maar ook grote muur, dagkoekoeksbloem, daslook, bosanemoon,salomonszegel, eénbes, dotterbloem en nog tientallen andere soorten. Daarnaast stonden we af en toe stil om te genieten van de prachtige landschappen.

Na het verorbberen van onze middaglunch in café Het Meiklokje trokken we naar de andere kant van de taalgrens. Onze gids van dienst , Eric Vandorpe, had een mooie wandeling uitgestippeld in Ellezelles. We bevonden ons in Pays des Collines of het Land van de heksen. Op deze wandeling kwamen we regelmatig langs ” Het pad van de Vreemde” . Zo hebben we de duivel ontmoet met de viool, de blauwe heks, de groene bok  en nog andere creaturen. Al bij al bleef het mooiste nog steeds de prachtige natuur, mooie panorama’s en ook de zo typische voorjaarsflora vonden we hier terug. Zelfs de paarse schubwortel, die we in de voormiddag niet hadden gezien, ontdekten we hier. Boven ons waren ook twee buizerds aan het rondcirkelen.

We sloten deze verrijkende dag af in een naburige kroeg, uiteraard met een Quintine!

Tekst en foto’s Dirk Verhaeghe

 

Met dank aan Eric Vandorpe voor de voorbereiding van deze uitstap.

 

Foto’s Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

Op deze mooie zondagnamiddag verzamelden we aan de Vlaskouter, voor wat misschien wel de kortste fietstocht uit de geschiedenis van Natuurpunt De Vlasbek zou worden.

We gingen eerst naar de Vlindertuin aan de bibliotheek, die  nu in volle ontwikkeling is. Kurt is de ontwerper van de vlindertuin, en kan dan ook als de beste vertellen over hoe de plannen zijn ontstaan, en hoe ze op het terrein worden gerealiseerd.

20170430_142205

Op dit moment legt Kurt de laatste hand aan het beplantingsplan. Daarvoor kan jij gebruik maken van de ruimte in de bibliotheek, waar Natuurpunt De Vlasbek heel erkentelijk voor is. Dankzij Claudine was het mogelijk om eens te piepen hoe de werkruimte van Kurt er uit ziet.

20170430_150315

Daarna gingen we op bezoek bij een van de mooiste stukjes Kuurne: het Heulebeekdomein…

20170430_154816

… en werden we door Jo uitgenodigd voor een glas steenezel ten huize Bernolet. Een uitnodiging die in dank werd aangenomen!