Beste Vlasbekleden,

 

Wegens de huidige maatregelen kunnen volgende activiteiten niet doorgaan:

–  Zaterdag 9 mei : geleide wandeling in Oude Leiereservaat ( zal worden verschoven naar een latere datum dit jaar)

–  Zondag 24 mei: geleide wandeling in Groene Long Kuurne

–  Zondag 21 juni: fietstocht Kalkense meersen en evolutie Sigmaplan in de Scheldevallei ( geen mogelijkheid om voor te bereiden.)

We hebben ook goed nieuws, de avond natuurfotografie die was gepland op vrijdag 20 maart gaat door op vrijdag 27 november in de St Pieterszaal met hetzelfde TOP programma, want alle fotografen hebben ondertussen toegezegd.

Ondertussen zit het bestuur van Natuurpunt De Vlasbek niet stil, zoals je wellicht kon vermoeden. We zijn actief bezig met alle dossiers wat enigszins te maken heeft met de natuur in Kuurne en Lendelede. In het bijzonder het dossier kanaal Kortrijk Bossuit, aanpassing Leietracé, verdere ontwikkeling vlindertuin ……enz..

Heb je zelf bepaalde vaststellingen of vragen gelieve niet na te laten om ons te contacteren !!!

Tip: gelieve Natuurpunt De Vlasbek te volgen op facebook.

Daarop geven we op geregelde tijdstippen info over onze werking en ook suggesties voor wandelingen en/of fietstochten in de “Natuur van bie oes”. Ook bijzonder interessant zijn de natuur rubriekjes die Johan Staelens op zijn FB pagina plaats onder het thema “ Een brokje natuur rond mijn kot “. Daarbij maakt Johan in zijn vrijgekomen tijd van de moed een deugd en laat ons kennismaken met heel wat natuur gebiedjes in onze regio.

Blijf creatief & gezond. We verwachten jullie talrijk op een druk Vlasbek najaarsprogramma, waarover later meer nieuws.

 

Groetjes,

Het bestuur van Natuurpunt De Vlasbek.

Beste natuurliefhebbers

Ook de traditionele Vlaamse Ardennendag die zou doorgaan op zondag 19 april 2020 is afgelast wegens het Corona virus.

Met dank voor uw begrip.

Het Vlasbekbestuur

Beste Vlasbekleden,

We hebben beslist om de geplande Vlasbekactiviteiten van de maand maart te annuleren.

Zijnde:

  • Landschapswandeling in Tielt op zondag 15 maart
  • Avond Natuurfotografie op vrijdag 19 maart ( nog aan het bekijken of we dit kunnen verschuiven naar een latere datum)

Dit omwille, zoals jullie wellicht al vermoeden, het Corona virus.

Wat betreft de Vlaamse Ardennendag op 19 april, houden wij jullie op de hoogte!

 

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Natuurpunt De Vlasbek vzw

Een 14- tal aanwezigen hadden menig plantje meegebracht om aan elkaar te schenken, dit onder de deskundige leiding van onze plantenkenner Jo.

Foto’s Deedee

Ondanks het druilige weer bij de start was er een mooie opkomst. Maar liefst een 50 tal enthousiastelingen kwamen opdagen voor de wandeling langs trage wegen in Lendelede. Deze keer deden we enkele minder bekende trage wegen aan langs de Haezebeek, die grotendeels de grens bepaald tussen Kuurne en Lendelede.

Kurt, onze gids van dienst, kon op zijn onnavolgbare stijl het publiek boeien met hier en daar de nodige toelichting te geven.

We kijken al uit naar de volgende editie, want volgend jaar staat opnieuw een sneukelfietstocht op het programma.

Beeldverslag:

Hieronder: Profeet Kurt verkondigt op de Nelca berg de 10 geboden van De Trage Wegen:

Tekst en foto’s: Dirk Verhaeghe: met dank aan Dirk en Kurt voor deze organisatie.

Foto’s Deedee

Een 11 tal deelnemers hebben gisteren de warmte getrotseerd om 16 km te wandelen in het mooie landschap rond de Zwalmbeek.

Enkele impressies van deze mooie wandeling:

Onze wandelaars op pad:

De mooie Zwalmbeek:

Foto’s Deedee

 

 

 

Op zondagmorgen gingen we op ontdekking naar Dodoen’s kruiden in de vlindertuin. Een 25-tal geïnteresseerden luisterden met volle aandacht naar het reilen en zeilen van deze belangrijke kruidendokter uit de zestiende eeuw. Dodoen’s was afkomstig uit Mechelen.

Paul gaf uitleg over de planten en hun eigenschappen. Claudine schetste daarna het persoonlijke leven van Dodoen’s tegen een woelige historische achtergrond. Daarna vertelde Kurt in het oud nederlands hoe het allemaal werd beschreven in het lijvige werk van de meester zelve. De aanwezigheid van het manuscript zelf van Dodoen’s was natuurlijk de klap op de vuurpijl.

Daarna trokken we de vlindertuin in en kregen honderduit uitleg over het planten en onderhoud van de belangrijkste kruiden, die zowel voor mens als voor de insecten een belangrijke rol spelen. Het bleef gelukkig droog maar het was wel wat fris voor de tijd van het jaar. Een lekker glaasje vlierbloemenwijn deed ons het koude weer vlug vergeten.

Door de samenwerking van de Bib, Carpe Diem en De Vlasbek kwamen we elk vanuit zijn eigen invalshoek veel te weten over het belang van onze kruiden in al hun gebruik. Dit smaakt naar meer !

Alvast bedankt en proficiat aan alle inrichters en bezoekers.

Breng zeker eens een bezoekje aan de vlindertuin en de kruidententoonstelling.

Johan Staelens

Foto’s Deedee

Een 50 tal deelnemers waren present aan de Kerk te Sente om de “Nacht van de Steenuil” mee te maken.

Enkele impressies van deze gezellige avond!

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Met dank aan Dirk Verhaeghe voor deze puike organisatie.

Zondagmorgen 5.30 uur liep mijn wekker af na een korte nachtrust. Ik was nog niet helemaal wakker. Maar na een paar kopjes sterke koffie liep ik even naar buiten. En ja, het was warempel droog. Wie had dat nu gedacht na al die onheilspellende weerberichten.

Alle attributen, waaronder verrekijker, telescoop, wandelschoenen en niet te vergeten het lunchpakket in de auto gepropt en snel Virginie, onze beroemde Zeelandgids, opgehaald.

Aan de Vlaskouter aangekomen werden we verwelkomd door Rogeetje en Jan, de enige rasechte Vlasbekkers die op Zeelandavontuur wilden met ons. Zagen we het zitten met ons vier? Zeker da, en we vertrokken richting Nederland.

Ik verschoot wel een beetje tijdens de autorit, want het regende dat het goot en het wilde maar niet ophouden en het bleef nogal lang donker. Zou het nog wel dag worden, vroegen we ons af. Mijn Kangoo begon ook nu en dan een beetje te wiebelen. Er stond een zeer strakke wind, bijna stormachtig.

In de omgeving van Zierikzee aan de eerste inlagen toegekomen, begon het licht te worden. Het was gestopt met regenen en wonder boven wonder de belichting was goed. We konden direct onze telescopen boven halen en observeren.

Rogeetje koos natuurlijk voor de foto en wij bleven maar soorten vogels noteren.

Foto’s Deedee

Foto’s Deedee

Rond Zierikzee zijn er heel wat mooie inlagen. Als je ernaar kijkt, is de eerste indruk misschien dat er geen staart te zien is. Maar het tegendeel is waar. Als je maar de moeite doet om je telescoop op te zetten. Kluten, wulpen, tureluur, kievit, grauwe gans, brandgans, en allerlei soorten eenden, waaronder de wintertaling, smient, slobeend en pijlstaart.

Foto’s Deedee

Aan de andere kant van de dijken stroomt de Oosterschelde. Daar zagen we een middelste zaagbek en een koppel futen.

Foto’s Deedee

Het werd stillekes middag. Na de broodjes besloten we iets te drinken in Café De Biet. Het bleek gesloten, jammer, maar Rogeetje had in de haven een cafeetje gezien met het gekende logo van Jupiler, dus allen daarheen. Het was een gezellig café, uitgebaat door enkele jonge gasten.

Na deze aangename verpozing reden we naar de Prunje, waar we heel graag lepelaars hadden gezien.

En de Prunje ontgoochelde niet: wel vijf lepelaars waren aan het jagen op lekkers in het ondiepe water – mooi om te zien hoe die spatelvormige snavel heen en weer bewoog.

Foto Deedee

Op weg naar de Brouwersdam speurden we nog een bende tureluurkes in een gracht. Rogeetje wou die absoluut op de foto. Dus moest ik in opdracht zeer zachtjes vooruit rijden om de vogels niet op te schrikken en Rogeetje had het opeens heel druk met zijn 750 mm lens. Hij nam het ene shot na het andere. Waren de foto’s gelukt? Zeker da. Hetzelfde scenario herhaalde zich iets verderop met een torenvalk die van de ene paal op de andere paal ging zitten. Rogeetje had er zin in gekregen. Deze manier van fotograferen was nieuw, maar beviel hem wel.

Foto Rogeetje

Foto Rogeetje

Binnendoor reden we naar Brouwersdam. Er was storm op de Noordzee. We zagen menig windsurfer hoog in de lucht vliegen, maar deze jongen hieronder had geen last van het kolkende water, integendeel het is zijn habitat.

Foto Deedee

Foto’s Deedee

 

We sloten onze dag af aan de Plompetoren en reden vandaar richting Burgh Haamstede, waar we in café restaurant De Bom voor een natje en een droogje neerstreken. We konden er nakeuvelen over onze mooie dagexcursie.

Waargenomen vogels en zoogdieren: wulp, brandgans, smient, kievit, slobeend, kluut, wintertaling, grauwe gans, waterhoen, spreeuw, pijlstaart, wilde eend, blauwe reiger, kauw, kraai, ekster, scholekster, knobbelzwaan, bergeend, middelste zaagbek, mantelmeeuw, merel, kleine zilverreiger, meerkoet, buizerd, kuifeend, dodaars, kokmeeuw, zilvermeeuw, nijlgans, tureluur, torenvalk, lepelaar, fazant, steenloper, aalscholver, fuut, Canadese gans, haas en zeehond.

Bezochte gebieden:

https://waarneming.nl/locations/search/

Zierikzee:

Zuidhoekinlagen, Rengerskerke Zuid, Suzanna’s en Kisters Inlaag, Rengerskerke Noord (Karrevelden), Cauwers Inlaag, Levensstrijd en Gasthuisbevang.

Prunje

Brouwersdam Noordzeezijde Spuisluis.

Koudekerke Inlaag

Met dank aan Virginie voor de gidsbeurt, het soorten- en gebiedenlijstje.