Fietsen langs de Vlasbekroute

september 17, 2017

Tijdens ons ledenfeest fietsten we de Vlasbekroute officieel in , en ging de bijhorende folder in primeur. Wegens de pers stond ons op te wachten, en er ook een speechkwartiertje gepland was, namen we toen niet echt de tijd om hier en daar te stoppen. Maar dat gingen we goed maken beloofden we.

20170917_130845

Wij kwamen die belofte na, en jullie kwamen met velen om op het gemak de Vlasbekroute af te fietsen.

20170917_171036

En op het gemak, daar mag al eens een frisco bij, en een stukje taart, en een steenezelke.  Als er maar een mooi plekje was om de fiets even te parkeren…

20170917_161919

Advertenties

Dit jaar was er geen officiële Vlaamse Ardennendag, doch deze jaarlijkse traditie wilde Natuurpunt de Vlasbek behouden. Dit met twee mooie natuurwandelingen in deze mooie streek.

In de voormiddag trokken we naar Everbeek Boven, waar we een afspraak hadden met onze gids Roger D’Homme. Op het grondgebied Everbeek liggen drie bossen: Trimpontbos; Hayesbos en Steenbergbos. Om de inleiding kort te houden had Roger voor ieder van ons een korte beschrijving voorzien over Everbeek, wat we achteraf nog eens rustig konden nalezen. Roger nam ons mee doorheen Steenbergbos, een pareltje in de Vlaamse Ardennen, eigendom van Natuurpunt. Zo hadden we het gevoel dat we in ONS gebied wandelden en wat voor één. We genoten van al het fris groen en de mooie voorjaarsflora. Niet alleen de prachtige partijen boshyacinten , maar ook grote muur, dagkoekoeksbloem, daslook, bosanemoon,salomonszegel, eénbes, dotterbloem en nog tientallen andere soorten. Daarnaast stonden we af en toe stil om te genieten van de prachtige landschappen.

Na het verorbberen van onze middaglunch in café Het Meiklokje trokken we naar de andere kant van de taalgrens. Onze gids van dienst , Eric Vandorpe, had een mooie wandeling uitgestippeld in Ellezelles. We bevonden ons in Pays des Collines of het Land van de heksen. Op deze wandeling kwamen we regelmatig langs ” Het pad van de Vreemde” . Zo hebben we de duivel ontmoet met de viool, de blauwe heks, de groene bok  en nog andere creaturen. Al bij al bleef het mooiste nog steeds de prachtige natuur, mooie panorama’s en ook de zo typische voorjaarsflora vonden we hier terug. Zelfs de paarse schubwortel, die we in de voormiddag niet hadden gezien, ontdekten we hier. Boven ons waren ook twee buizerds aan het rondcirkelen.

We sloten deze verrijkende dag af in een naburige kroeg, uiteraard met een Quintine!

Tekst en foto’s Dirk Verhaeghe

 

Met dank aan Eric Vandorpe voor de voorbereiding van deze uitstap.

 

Foto’s Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

Op deze mooie zondagnamiddag verzamelden we aan de Vlaskouter, voor wat misschien wel de kortste fietstocht uit de geschiedenis van Natuurpunt De Vlasbek zou worden.

We gingen eerst naar de Vlindertuin aan de bibliotheek, die  nu in volle ontwikkeling is. Kurt is de ontwerper van de vlindertuin, en kan dan ook als de beste vertellen over hoe de plannen zijn ontstaan, en hoe ze op het terrein worden gerealiseerd.

20170430_142205

Op dit moment legt Kurt de laatste hand aan het beplantingsplan. Daarvoor kan jij gebruik maken van de ruimte in de bibliotheek, waar Natuurpunt De Vlasbek heel erkentelijk voor is. Dankzij Claudine was het mogelijk om eens te piepen hoe de werkruimte van Kurt er uit ziet.

20170430_150315

Daarna gingen we op bezoek bij een van de mooiste stukjes Kuurne: het Heulebeekdomein…

20170430_154816

… en werden we door Jo uitgenodigd voor een glas steenezel ten huize Bernolet. Een uitnodiging die in dank werd aangenomen!

 

 

 

In navolging van een natuurwonderwandeling lieten we ons opnieuw door Griet Santy begeleiden naar de Keizersberg.

De lente is nu eindelijk aangebroken en met een 15-tal Vlasbekkers maken we een rustige zonnige lentewandeling.

Bij het verlaten van het centrum van Marke passeren we eerst langs een oud Duits kerkhof en kruisen we de Markebeek.

Er is daar een poel die vroeger een zwemvijver was en iemand een kleine watersalamander komt vrijlaten.

De groene kikkers zijn ook al aktief en in een nieuw aangelegde poel zien we ruggezwemmers of bootsmannetjes.

We wandelen dan verder door naar de“Van Clé” kinderboerderij .

We trekken daarna via een oude bedevaart weg van de heilige Sint-Cornelius richting Keizersberg.

We zien heel wat dagvlinders zoals kleine Vos, gehakkelde aurelia, citroenvlinder en dagpauwoog.

Een grote lijster zit volop te zingen en een buizerd en een biddende torenvalk komen in onze kijkers.

Het speenkruid en het klein hoefblad staan in bloei !

Voor een eerste boerenzwaluw is het blijkbaar nog wat te vroeg.

Onderweg ontmoeten we per toeval Jan Allegaert (boswachter bij ANB) die wat uitleg geeft over de verdere ontwikkeling van het Preshoekbos.

We genieten van de mooie panoramische uitzichten vanop de Keizersberg en Griet vertelt honderduit over de historiek en de mooie kantjes van dit mooie landschap ten zuiden van onze regio.

De Keizersberg is vrij toegankelijk en het beheer gebeurt voornamelijk door pony’s en schapen.

Het is wel zware kleigrond en het ligt er her en der nog heel drassig bij.

Bij de terugweg houden we nog even halt bij een bufferbekken waar de natuur nog kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

In Marke is er net buiten het centrum nog heel wat open ruimte waar zowel mens als natuur blijkbaar samengaan.

Met dank aan Griet Santy voor de leerrijke wandeling !

Verslag Johan Staelens.

Foto Dirk Verhaeghe

 

Om kwart na tien kwamen we aan in het Bezoekerscentrum “De Nachtegaal” in de Panne.

Onze natuurgids René wachtte ons op en na een zeer interessante inleiding over het ontstaan van onze duinen en de waterwinning, gingen we op stap in de bijliggende Oosthoekduinen.

Het was prachtig weer maar er was geen zuchtje wind niettegenstaande het onze vooropgestelde bedoeling was om eens te gaan uitwaaien aan zee na de drukke feestperiode.

René vertelde honderduit over alle verschillende soorten duinplanten, typische bomen en vogels van de duinen en nog zoveel meer.

Sedert 1970 is René actief betrokken geweest met de bescherming van de duinen, een echte pionier !

De verkavelingsdruk, de waterwinning en het kusttoerisme eisen een zware tol van onze laatste mooie duinen.

Veel planten kregen we natuurlijk wel niet te zien, maar alle vegetatie was wel heel mooi en fotogeniek met de berijpte rijm.

We noteerden o.a. natuurlijk het helmgras en de duindoorn, glad parelzaad (zeldzaam), teunisbloem, groot guinsterretjesmos, grauwe abeel, ruwe berk, gelderse roos.

Op het gebied van vogels was het eerder rustig.

Koperwieken deden zich tegoed aan de oranje bessen van de duindoorn.

Koolmees, pimpelmees, goudhaantje, boomkruiper, merel, zanglijster.

‘s Middags picknickten we in het cafetaria en genoten van het lokaal streekbier “Pier Kloeffe”.

 

In de namiddag trokken we de westhoekduinen in.

Het werd een lange duinwandeling door de Sahara.

Ronny merkte enkele buizerds op en verder noteerden we ook kramsvogels, roodborst, kauw.

Er wordt hier aan graasbeheer gedaan door Schotlandse Hooglanders en Koninkspaarden.

We keerden via het brede strand van De Panne terug naar het Vissersdorp.

Langs de vloedlijn foerageerden heel wat soorten meeuwen en steltlopers zoals drieteenstrandlopertjes, bonte strandloper, scholekster.

We dronken nog een “Pier Kloeffe” te Adinkerke, maar ditmaal één van ‘t vat.

Het werd een leerzame maar ook deugddoende winterdag in onze laatste uitgestrekte duingebieden.

 

Nogmaals dank aan René, vlasbekkers en de winterzon.

Tekst Johan Staelens

Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

 

Om 07.00 uur stipt vertrokken we met zijn elven richting Schouwen – Duiveland, gewapend met verrekijker en telescoop.

Het weer zat mee en we konden bij de zonsopgang reeds genieten van prachtig zonlicht, wat ons een ideale belichting gaf  om vogels te spotten.

Schouwen – Duiveland beroemd om zijn inlagen!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

De Vlasbekvogelkijkdrukte!

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Veel Brandganzen gezien!

Foto Deedee

Foto Deedee

Naar voedsel zoekende Scholeksters!

Foto Deedee

Foto Deedee

Ook deze was van de partij!

Foto Deedee

Foto Deedee

En heel speciaal als afsluit van onze dag hebben we een hele tijd enkele Bruinvissen mogen bewonderen!

Bezochte gebieden

Zierikzee – Karrenvelden achter Cauwers Inlaag

Zierikzee – Zuidhoekinlagen

Zierikzee – Polder Zuidhoek

Zierikzee – Karrenvelden Levensstrijd

Burghsluis – Zeedijk en haven

Serooskerke (SD) – Prunje Noord

Serooskerke (SD) – Ridderweg

Serooskerke (SD) – Schelphoek Binnendijks West

Kerkwerve – Flaauwers Inlaag

Kerkwerve – Prunje Zuidwest

Brouwersdam – Noordzeezijde – Spuisluis

Brouwersdam – Noordzeezijde – noord van Spuisluis

Haamstede – Stolpweg

Haamstede – Koudekerksche Inlaag

Waargenomen vogelsoorten

Fuut

Aalscholver

Kleine zilverreiger

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Zwarte zwaan

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Brandgans

Rotgans

Bergeend

Nijlgans

Wilde eend

Krakeend

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Wintertaling

Tafeleend

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Ijseend

Brilduiker

Middelste zaagbek

Bruine kiekendief

Buizerd

Torenvalk

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kluut

Goudplevier

Kievit

Steenloper

Bonte strandloper

Tureluur

Wulp

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Houduif

Turkse tortel

Velduil

Graspieper

Witte kwikstaart

Kramsvogel

Merel

Ekster

Kauw

Spreeuw

Vink

Waargenomen zoogdieren

Haas

Ree

Gewone zeehond

Grijze zeehond

Bruinvis

Met dank aan Virginie voor de voorbereiding van deze uitzonderlijke tocht.

Met dank aan Patrick voor het lijstje.