Natuurpunt De Vlasbek Vzw nodigt al haar leden uit voor de Statutaire  Algemene Vergadering van de VZW, die doorgaat op zaterdag 5 februari 2011 in het Slot in de Groene Long te Kuurne, Oudstrijderslaan 1.

Aanvang om 17.00 uur.

Programma:
  • Verwelkoming
  • Financiële verslagen 2010
  • Werkingsverslag 2010
  • Vlasbekprojecten 2011
  • Fotovoorstelling
  • Napraten bij koffie en gebak

Gelieve op voorhand te verwittigen van uw deelname via telefoonnummer 056/ 70 14 07 of via mail naar deedee.desmet@skynet.be

Met natuurvriendelijke groeten vanwege:

Op zaterdagavond, de dag voor onze eerste uitstap van het nieuwe seizoen “Op zoek naar de Vriesganzen te Damme” toverde de weerman een flauw zonnetje in het westen van het land op mijn TV-scherm. Ik kreeg hoop voor de zondagnamiddag.

Maar helaas, toen we met een 20-tal wandelaars zondagnamiddag te Damme aankwamen, was het nat en miezerig weer-zeg maar typisch Belgisch weer.

We lieten ons niet kennen en gingen met telescopen en verrekijkers op stap onder leiding van onze gids in de mooie natuuromgeving rond Damme, op zoek naar de Vriesganzen.

En ze waren aanwezig, niet in grote getale, maar hier en daar in kleine groepjes: het waren vooral Kolganzen  en Grauwe ganzen. En zowaar in de verte werd ook een groepje Brandganzen gespot.

Op het einde van de namiddag kwam een Grote zilverreiger klapwiekend de vogelliefhebbers onder ons nog eens  extra verwennen.

Een groepje Kolganzen gezien-Foto Deedee

Op zoek naar de Vriesganzen-Foto Deedee

Beste natuurliefhebbers

Natuurpunt De Vlasbek vzw stelt zijn eerste activiteit van het werkjaar 2011 voor: we gaan vriezeganzen zoeken, observeren en determineren te Damme.

Rond de jaarwisseling herbergen onze polders jaarlijks enkele 10.000den ‘vriezeganzen’. Vriezeganzen is de logische volksnaam voor 2 soorten wilde ganzen: de ‘kleine rietgans’ en ‘kolgans’.

Beide soorten komen geregeld in gemengde groepen voor. De totale populatie van de kleine rietganzen, die broeden in Spitsbergen, telt zo’n 45.000 vogels. Eind december bivakkeert vaak 92 % daarvan in het noorden van West-Vlaanderen, wat onze grote verantwoordelijkheid aantoont bij de instandhouding van deze soort. Vanaf januari nemen de aantallen stelselmatig af omdat de kleine rietgans dan reeds de terugreis inzet met een eerste tussenstop in de kustgebieden van Denemarken. Wanneer het uitzonderlijk toch te fel gaat sneeuwen komen ze helemaal terug naar Damme, een afstand die ze in 1 dag overbruggen.

Van de 2de algemene soort, de kolgans, noteren we de grootste aantallen na de jaarwende. ze blijven hier ook beduidend langer pleisteren tot eind februari. Dit is logisch, hun broedgebieden situren zich oostelijker (in noord-west Siberië) wat meebrengt dat de trekroute veel langer ondergesneeuwd blijft. Brandganzen en rietganzen zijn veel minder algemeen: hun jaarlijkse aantallen schommelen van enkele 10tallen tot 100den.

Bron: site www.natuurpunt.be

Foto's Roger Lecoutere

 Praktisch:

Vetrek om 13.00 uur aan Parking Vlaskouter, Vlaskouter 1 te Kuurne

Er is kostendelend vervoer – de geleide wandeling is gratis.

Bijkomende info bij Dirk Desmet op telefoonnummer 056 70 14 07 of via mail naar deedee.desmet@skynet.be

Tot op deze namiddag .

Met natuurvriendelijke groeten vanwege