Activiteitenkalender 2016

december 27, 2015

Iedereen is welkom op één of meerdere van onze activiteiten in 2016!

COMPACTEKALENDER2016Het Vlasbekbestuur.

Kerst- en Nieuwjaarswensen

december 21, 2015

Via deze weg wenst Natuurpunt De Vlasbek iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe!

LogoVLASBEK

Bij de voorbereiding van deze tocht was er de hele dag blauwe lucht, maar zondag… amai-wat een barslecht weer om vogels te gaan spotten langs de Westerschelde.

Ondanks dit toch vertrokken met een 11-tal natuurliefhebbers richting natuurgebied Braakman Noord. In dit gebied hebben we het recent ingericht gedeelte verkend.

Na de heerlijke soep tijdens de middagpauze hebben we in de namiddag interessante vogelgebiedjes aangedaan langs de Westerschelde om tegen de donkerte te eindigen in de Vogelkijkhut nummer 1.

Heel gelukkig te constateren dat er terug een kijkhut nummer 1 werd gebouwd (na een brand) langs de Westerschelde.

Grote plas in het Natuurgebied Braakman Noord

Foto Deedee

Foto Deedee

Vogels spotten in het nieuw ingerichte gedeelte van de Braakman Noord

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Langs de Westerschelde

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Bezoek aan Vogelkijkhut Nummer 1

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Met dank aan alle enthousiaste meegereisde natuurliefhebbers en speciaal dank aan Eric voor de voorbereiding van deze geslaagde excursie.

 

Op de Klimaatmars in Oostende was er ook een delegatie aanwezig van Natuurpunt De Vlasbek.
Samen met 10.000 anderen eisen we van de politici op de Klimaattop in Parijs een nieuw, efficiënt en grondig klimaatbeleid voor de volgende jaren.
Foto Dirk Verhaeghe

Foto Dirk Verhaeghe

Ook deze toeschouwer was van de partij in de haven van Oostende zondag!

Foto Johan Staelens

Foto Ilse Vanreusel

 

 

 

 

In de voormiddag bezoeken we het natuurgebied Braakman-Noord:

Braakman-Noord is de trots van Staatsbosbeheer Zeeuws-Vlaanderen. Sinds de inpoldering van de grote Braakmanpolder in 1952 werden landbouwgronden, spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en een recreatieterrein aangelegd. Langs de zogenaamde Westgeul werd bos ingeplant en gronden werden als natuurgebied aangewezen. Sinds enkele jaren heeft dit natuurgebied een gedaanteverwisseling ondergaan en is het aanzienlijk uitgebreid. Het is niet alleen een heerlijk gebied om doorheen te fietsen of te wandelen, het is ook een bijzonder rijk natuurgebied. Vele vogels zijn te zien op de kreek of op de weilanden. Enkele uitkijkpunten maken het mogelijk de vogels van korte afstand te observeren, zonder dat ze daarbij verstoord worden. Maar ook voor liefhebbers van planten, paddenstoelen of insecten is er in de Braakman altijd wat te beleven.

En meer nog:

In het Braakmangebied werd tussen 1954 en 1957 ongeveer 200 ha loofbos aangeplant. Later is daar nog eens 300 ha bijgekomen. Er is een afwisseling van bossen, weiden en open water, waarin wandel- en fietspaden zijn aangelegd. Het oudste deel bevindt zich in het zuidelijk deel van de Braakmanpolder. Dit gebied wordt ook wel Westgeul genoemd. Later werd ook in het noordelijke deel bos aangeplant en natuurgebied ingericht. Hier werd in 2011 een boerderij aangekocht die wordt ingericht tot bezoekerscentrum. Het natuurgebied maakt inmiddels deel uit van de ecologische hoofdstructuur. 

Tot de plantensoorten die in het gebied aanwezig zijn behoren bijzonderheden als: parnassia, kruipwilg, zeegroene zegge, moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis, breedbladige orchis en keverorchis. Tot de vogels behoren: veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, zomertaling, kuifeend, grutto, kievit en tureluur.

Een stukje van de Braakman:

Foto Deedee

Foto Deedee

In de namiddag bezoeken we verschillende plaatsen langs de Westerschelde:

De Westerschelde is het grootste meergeulige estuarium in Noordwest Europa en het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Dit internationaal unieke natuurgebied met haar slikken, schorren, platen en ondiep water is een belangrijk tankstation voor vogels en een kraamkamer voor vis. In het gebied verblijven grote aantallen van meer dan veertig soorten broed- en trekvogels. Het gehele estuarium is aangewezen als beschermd natuurgebied.

Op wandel langs de Westerschelde:

Foto's Deedee

Foto’s Deedee

Vertrek om 08.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ’s middags.

Er is kosten delend vervoer.

Wil uw deelname bevestigen via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be