Reeds voor de vierde keer heeft de Vlasbek gisteren een namiddag natuurbeleving georganiseerd voor de mensen van de Regenboog en de Branding en hun begeleidsters.

In tegenstelling tot andere jaren dienden, wegens het “geweldig” regenweer, alle activiteiten door te gaan in het Slot zelf van de Groene Long. De geplande buitenactiviteit werd in een mum van tijd door de aanwezige bestuursleden omgetoverd in een knusse binnenactiviteit.

Met audio – en visueel materiaal slaagde Johan erin om de deelnemers verschillende tuinvogels en hun zang te laten herkennen. Jo en Eric lieten de mensen proeven van en ruiken aan verschillende kruiden en kregen antwoord op de vraag  waarvoor deze kruiden in de keuken kunnen worden gebruikt. Jan gaf uitleg over het leven van de groene kikker en de salamanders aan de hand van de in de Groene Long opgeviste beestjes. Algemene hilariteit in de zaal toen de groene kikker een poging ondernam om te ontsnappen. Tenslotte liet Virginie verschillende deelnemers tasten in de bekende voeldozen en voelzakjes op zoek naar herkenbare dingen uit de natuur, zoals een maïskolf en een schelp van een tuinslak.

De namiddag werd afgesloten met het traditioneel hoogtepunt: het loslaten van een vijftal door de dierenarts genezen verklaarde vogels, die door Patrick werden meegebracht uit het vogelasiel van Beernem.

Zowel deelnemers, begeleidsters als organisatoren kunnen terugblikken op een geslaagde natuurnamiddag in de Groene Long.

Sfeerbeeld natuurhappening

Sfeerbeeld natuurhappening

Nadat we gestemd hebben op zondag 7 juni 2009 in de voormiddag, worden jullie allen uitgenodigd om in de namiddag deel te nemen aan onze fietstocht.

We starten om 14.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.

Deze fietstocht bestaat uit 3 delen: eerst bezoeken we de vlindertuin “De Venning”, vervolgens is er een geleid bezoek in het  natuurreservaat “De Oude Leie”, om last but not least onze dag af te sluiten in de “Groene Long” te Kuurne, waar de “Dag van het park” wordt georganiseerd.

Deze fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met Pasar.

Distelvlinder op de "Venning"

Distelvlinder op de "Venning"

 

De Oude Leie

De Oude Leie

Dag van het park in de Groene Long te Kuurne

Dag van het park in de Groene Long te Kuurne

Gisteren was er vergadering van de gemeentelijke natuurcommissie in de groene long. onder leiding van danny maakten we een wandeling doorheen het gebied om de knelpunten en de toekomstvisie nog eens te bespreken.
De Groene Long ligt er op dit moment heel mooi bij en de resultaten van het werk van de beheerder mogen zeker gezien zijn!
trouwens, we kregen er eventjes het bezoek van een boomvalk. ook zagen we vele distelvlinders, die een slaapplaats zochten, en we konden een bruin blauwtje observeren!

groene long wandeling

mei 10, 2009

de groene long ligt er schitterend bij op dit moment en vormde het uitgelezen decor voor de amfibieënwandeling van deze morgen. we konden vrij gemakkelijk de kleine watersalamander bewonderen, en in ons net kwam zowaar een kleine snoek terecht. al bij al een geslaagd begin van een schitterende zondag!

Sinds 1985 ijveren we met onze natuurwerkgroep voor het behoud en de bescherming van deze Oude Leiearm – een waardevol gebied. Momenteel is er 7,4 ha in beheer.

Voor natuurliefhebbers en voor de gemeente Kuurne is dit gebied, naast de Groene Long en het Heulebeekdomein, nog één van de weinige gebieden in onze streek waar nog een restwaarde natuur aanwezig is. 

De Oude Leie is een rust – en fourageerplaats voor een aantal vogelsoorten, waaronder de Fuut, Waterral, Boomvalk, Sperwer, Houtsnip en Ijsvogel. Het reservaat kan ook een steppingzone zijn voor een aantal achteruitgaande dagvlindersoorten in onze regio.

Tijdens het werkbezoek werden samen met de vertegenwoordiger van de werkploeg van Natuurpunt concrete afspraken gemaakt  om verschillende noodzakelijke  maaibeurten te plannen.  Een belangrijke stap in het kader van het door onze conservator opgestelde beheersplan.

Zicht op de OUde Leie - 07-05-09

Zicht op de Oude Leie - 07-05-09

poortje

mei 3, 2009

img_0078

in de toekomst zullen de beheerswerken in ons reservaat aan de oude leie opnieuw van start gaan. met de beheersploeg werd een fijn plan opgesteld dat er voor moet zorgen dat de oude leie verder evolueert tot een mooi en waardevol gebied. om ons toe te laten met het nodige materiaal op het terrein te gaan, moest een toegangspoortje vernieuwd worden. dankzij ward is dat klusje (deze klus!) nu vakkundig geklaard!