Beste natuurliefhebbers
Niet te missen activiteiten van Np De Vlasbek in de maand maart 2014
Zondag 16 maart 2014
Geleide streekwandeling vanuit Tiegem richting Bassegembos.
Vertrek om 14.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne.
Er is kosten delend vervoer.
Dit is een streekwandeling onder leiding van  gids Carlos Vandeghinste. We starten aan het Sint – Arnolduspark en wandelen via landelijke wegen naar Bassegembos en terug.
We hopen op mooi weer en op de eerste vogelzang van Grote Lijster, Heggemus en Boomklever.
TIEGEM
Vrijdagavond 21 maart 2014
Fotoavond in samenwerking met Retina Kuurne
Jan Vanaverbeke

Jan Vanaverbeke

Zondag 30 maart 2014 : Opgelet : gewijzigde organisatie van deze activiteit!
Geleide fietstocht langs de Schelde.
Vertrek om 09.00 uur aan Parking Vlaskouter te Kuurne met de auto naar de markt te Wetteren.
Er is kosten delend vervoer.
Huur fiets te Wetteren: bijdrage 10,00 € per fiets.
Let op : je bent enkel ingeschreven door storting van het verschuldigde bedrag van 10,00 € per fiets op de Vlasbekrekening (rekeningnummer BE 38 9799 4048 9672) met vermelding van naam en aantal deelnemers en gewenste fiets M/V: inschrijving en betaling voor 23/3/2014.
Gelieve in uw eigen lunchpakket te willen voorzien voor ‘s middags.
Wil uw deelname ook bevestigen via telefoonnummer 056 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be
RESERVEER TIJDIG UW FIETS!
Foto Erika

Foto Erika

Meer uitleg over deze fietstocht:
Zondag 30 maart 2014:  Fietstocht langs de Schelde

Getijdengebieden – zeker dat van de Schelde – blinken uit in diversiteit. Er is het ritme van eb en vloed, de unieke overgang van zoet naar zout en het samenspel van water, zand en slib. In deze wereld van verschillen beeldhouwt de stroom een netwerk van slikken en platen, schorren, geulen en kreken. Elk van deze biotopen heeft zijn eigen typische bewoners. Door deze leef plekken op de juiste manier te beheren ontstaan nog meer schakeringen in natuur en landschap.

Het Sigmaplan is een reactie op de grote overstromingen in de voorbije jaren. Het is een samenhangend pakket van maatregelen tegen wateroverlast, voor meer toegankelijkheid voor de scheepvaart en het verhogen van de natuurwaarden. Door de realisatie van het Sigmaplan is Vlaanderen vele honderden hectaren getijdennatuur rijker. Deze nieuwe natuur willen wij bekijken tijdens deze fietstocht.

We nemen de bestelde huurfietsen voor de ganse dag! Met  gids rijden we via de Kalkense Meersen (dotterbloemgraslanden, weidevogelgebied en ontpoldering) naar het  Donkmeer (turfputten en rietmoerassen). Het bezoekerscentrum Donkmeer biedt  plaats tot verpozing en  picknick.

Na de middag  komen Berlare Broek (oude Scheldearm) en  de overstromingsgebieden  Paardenweide en Bergenmeersen aan de beurt.  Via het veer van Schellebelle fietsen we terug naar ons vertrekpunt.

Praktisch: Wegens werken op het spoortraject wordt de treinrit vervangen door een autorit.

9 uur: verzamelen op de parking Vlaskouter Kuurne voor kosten -autodelend vervoer. We rijden naar Wetteren.

Inschrijven  doe je vóór 23 maart 2014 door betaling van  10,00 Euro per persoon op rekening    BE38 9799 4048 9672 van Natuurpunt de Vlasbek  Kuurne vzw met  vermelding  “Fietstocht” en opgave van gewenste fiets M/V en naam deelnemer(s).

Mee te nemen: Picknick, knabbelvoorraad en drank voor onderweg, verrekijker, regenkledij, fietsrekkers én een fietstas of rugzak. In het bezoekerscentrum  zijn  er koude dranken te verkrijgen.  Ook is er warm water ter beschikking maar bijv.  instant koffie of -soep is zelf mee te brengen!

Meer informatie bij Eric Vandorpe  tel: 056/719 544 of  mail eric-vandorpe@scarlet.be

Dirk Desmet  tel: 056/701 407 of mail: deedee.desmet@skynet.be

Affiche_2014

Onze natuurfotografie-avond komt er weer aan! We beloven je kwaliteit van eigen Kuurnse bodem (Roger Lecoutre! Johan Staelens), en van een beetje verder weg (Jeffrey Van Daele). Jeffrey Van Daele is niet alleen een fantastisch fotograaf, hij is ook auteur van een aantal boeken over fotobewerking. Hij beloofde om hier en daar een tipje van de sluier op te lichten. De aanwezigen zullen dus groot gelijk hebben!