Dag van de Trage Wegen

oktober 23, 2011

Zondag, 23 oktober 2011, kerk van Sente… Zo een 35 (!) man/vrouw is blijkbaar niet van plan om zich naar het lokale eetfestijn te begeven. Die 35 man/vrouw waren van dicht en van ver (Oostende (!)) gekomen, om onder leiding van Ward, samen rond te fietsen in Sente, Heule, Lendelede, Ingelmunster, Hulste en Kuurne. Zondag 23 oktober was namelijk Dag van de Trage Wegen, die dikwijls vergeten zijn, in verval zijn geraakt, of zelfs volledig verdwenen.

Het werd een fantastische fietstocht, langs onbekende paden en wegels…hier en daar verhinderde  een gek bordje

 

 

ons om onze weg onverstoord te vervolgen, en moesten we rechtsomkeer maken:

 

Jammer, maar helaas. Trage wegen zijn inderdaad bedreigd… We vonden troost bij de mevrouw van de Zuivelhoeve, die speciaal voor ons frisco’s had “gebakken”:

 

 

Om onze toch verder te zetten, langs Trage Wegen die toch nog in ere werden gehouden:

 

Natuurpunt De Vlasbek Vzw nodigt iedereen uit om deel te nemen aan haar fietstocht langs de trage wegen van Kuurne en Lendelede nu komende zondag.

We starten aan de Kerk te Sente of Sint-Katherine om 13.00 uur en zullen onder leiding van onze gids de mooiste en kleinste wegen trachten te verkennen te Kuurne en Lendelede.

Iedereen welkom en de deelname is gratis.

Nadere info op telefoonnummer 056/ 70 14 07 of mail naar deedee.desmet@skynet.be

 

Alhoewel de weerman regenweer had voorspeld, bleef het op onze zaterdagnamiddag van de plantenruilbeurs toch droog.

We konden ons verheugen op de aanwezigheid van een dertigtal plantenliefhebbers. Jo heeft weerom zijn best gedaan om alle 40 soorten plantjes te determineren. Samen met Eric en Dirk werden deze planten mooi omgeruild.

Lijst van de planten: Plantenruilbeurs

Foto Deedee


foto: Dirk Verhaeghe

tradities zijn er om in ere gehouden te worden! al jaren bemant NP De Vlasbek de trektelpost in Bavikhove, en ook dit jaar was het niet anders. ondanks de aanhoudende regen waren free, pat en tom al om half acht op post, voor langere of kortere periodes bijgestaan door andere trektellers, en/of catering-vrijwilligers. ondanks de regen was er doorlopend trek van graspiepers en koperwieken. ook kramsvogels, zanglijsters, rietgorzen, groenlingen en kneus vlogen richting overwinteringsgebied. een troepje van 33 pijlstaarten vloog pal over de telpost…

de resultaten van de volledige telling staan hier: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=115&site=0&land=2&taal=1&datum=20111009

In samenwerking met onze natuurvereniging organiseert het Gemeentebestuur van Kuurne op zaterdagavond 15 oktober 2011 de Nacht van de duisternis.

Afspraak om 20.00 uur aan het NEC Het Slot in de Groene Long te Kuurne.

We gaan de Groene Long in het duister verkennen met een batdetector op zoek naar de aanwezige vleermuizen. Met een mottenval gaan we motten aantrekken en hen onder de loep houden om te determineren.

Een ervaren gids zal ons alles vertellen wat er te weten valt over uilen.

Als afsluiter vertelt een echte verhalenverteller ons een verhaal over de Duisternis bij een warm drankje en een lekkere versnapering. Kortom: redenen genoeg om er bij te zijn en om te leren waarom het zo belangrijk is dat we niet te veel licht aansteken in het donker.

http://www.kuurne.be/evenement/nacht-van-de-duisternis

Vooraf in te schrijven via milieudienst@kuurne.be of via 056/73 71 46

Tot  15 oktober!